Kasy fiskalne a wynajem

Pytanie:

"Prowadzę własną działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (KPiR) i jestem płatnikiem VAT. W chwili obecnej mam podpisane 2 umowy wynajmu: 1) W miejscu, gdzie jestem zameldowany (mieszkanie rodzinne - mieszkają tam siostry plus rodzice). Tutaj znajduje się także siedziba firmy. Koszt miesięczny to 550 zł brutto. 2) Drugi lokal jest wynajęty na tzw. cele "użytkowe", w którym czynsz wynosi 1.600 zł (50% wrzucam w koszty uzyskania dochodu). Czy zatem moja mama (właścicielka lokalu nr 1) oraz pani X (właścicielka lokalu 2) muszą kupić kasy fiskalne, jeżeli są osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej rozliczającymi się z fiskusem na podstawie karty lub zryczałtowanego podatku (nie wiem tego dokładnie) - najprostsza forma dochodu z tytułu wynajmu?"

Odpowiedź prawnika: Kasy fiskalne a wynajem

Zgodnie z pozycją 15 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących, zwolnione z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących (fiskalnych) są m.in. usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą (PKWiU ex 70.2).

Jeżeli wynajmujące nie są czynnymi podatnikami VAT nie mogą wystawiać faktur VAT, a zatem powstaje wątpliwość, czy mogą korzystać z powyższego zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych.

Osoby takie – osiągające mniejsze dochody z wynajmu – mogą jednak skorzystać ze zwolnienia określonego w § 3 ust. 1 pkt 3 lub ust. 5 wskazanego rozporządzenia. Zgodnie z tymi przepisami, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2008 r. - jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania - podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy (a więc sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych), nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2008 r. również podatników rozpoczynających sprzedaż w 2008 r., z tym że w przypadku przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20.000 zł, z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, zwolnienie obowiązuje do dnia przekroczenia tej kwoty.

Zatem w przypadku uzyskiwania czynszu na poziomie 550 zł i 1.600 zł miesięcznie, nawet jeśli otrzymanie czynszu nie jest dokumentowane fakturami VAT, wynajmujące są zwolnione ze stosowania kas fiskalnych.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika