Klasyfikacja Środków Trwałych

Pytanie:

"Prowadzę działalność w zakresie usług wymiany kół do samochodów osobowych, ciężarowych. Mam problem z ustaleniem stawki amortyzacyjnej. Czy właściwa będzie klasyfikacja 492 KŚT, czy 641 KŚT? Jaka powinna być stawka amortyzacyjna do montażownicy ciężarowej i wyważarki do kół, jest to sprzęt do obsługi samochodów?"

Odpowiedź prawnika: Klasyfikacja Środków Trwałych

Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów. Niestety w wielu przypadkach klasyfikacja jest trudna (takimi przypadkami są z pewnością również klasyfikacja wg KŚT montażownicy ciężarowej i wyważarki do kół). W takiej sytuacji podatnik powinien zwrócić się do odpowiednich organów o dokonanie klasyfikacji i na jej podstawie ustalić stawkę amortyzacyjną.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych, w przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania zainteresowany podmiot może zwrócić się o wskazanie zaklasyfikowania rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu lub usługi, towaru, środka trwałego lub obiektu budowlanego i wydanie opinii interpretacyjnej do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź.

Opinie interpretacyjne są wydawane w ciągu 30 dni, a w sprawach skomplikowanych, wymagających dodatkowych wyjaśnień - nie później niż w ciągu 60 dni od daty wpływu wniosku do służb statystyki publicznej. Za czynności przygotowania i wydania opinii interpretacyjnych na wniosek zainteresowanego podmiotu Urząd Statystyczny w Łodzi pobiera opłatę w wysokości: 

  • 50 PLN+VAT za wskazanie jednej pozycji klasyfikacyjnej, niewymagające dodatkowych konsultacji i wyjaśnień, 
  • od 50 do 300 PLN+VAT za wydanie opinii interpretacyjnej dotyczącej zaklasyfikowania w innym, niż wymieniony w pkt 1, przypadku. Wysokość opłaty w konkretnej sprawie wskazuje wydający opinię interpretacyjną ośrodek. Wydanie opinii następuje po uiszczeniu opłaty.

Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Alicja 2020-03-18 19:31:01

    Prowadzę działalność w zakresie usług wymiany kół do samochodów osobowych, ciężarowych. Mam problem z ustaleniem stawki amortyzacyjnej. Czy właściwa będzie klasyfikacja 492 KŚT, czy 641 KŚT? Jaka powinna być stawka amortyzacyjna do montażownicy ciężarowej i wyważarki do kół, jest to sprzęt do obsługi samochodów? Interesowało mnie tylko i wyłącznie odpowiedz na powyższe pytanie , które znalazłam na waszej stronie i dlatego wykupiłam dostęp na 24 godziny sądząc że jeśli już ktoś o to pytał to otrzymam gotową odpowiedz i otrzymałam odpowiedz!!! Że mam wystąpić o wydanie opinii interpretacyjnej do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź. oraz kwotę uzyskania opinii. Proszę o odpowiedz.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika