Kłopotliwy sąsiad

Pytanie:

Mam sąsiada, który wypłoszył mi lokatorów z wynajmowanego mieszkania. Nie chcę aby następny lokator również zerwał umowę. Z tego powodu zamierzam - przy każdej kłopotliwej sytuacji-wzywać Straż miejską lub Policję. Jakiej pomocy mogę oczekiwać z ich strony i czy mogę domagać się jednego egzemplarza spisanego protokołu.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zarówno za incydentalne jak i uporczywe zakłócanie ciszy nocnej możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności przez odpowiednie organy, np. straż miejską lub policję. Mandat za zakłócanie ciszy nocnej wynosi 200 zł. Policja może też poprzestać na upomnieniu sprawców.

Jeżeli sąsiad uporczywie zakłóca spokój, wówczas sprawa może zostać skierowana do sądu. Zakłócanie ciszy nocnej stanowi wykroczenie z art. 51 par. 1 k.w. Stanowi on, iż kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Wobec sprawcy można zastosować więc karę aresztu od 5 do 30 dni, ograniczenia wolności w rozmiarze 1 miesiąca albo grzywny w wysokości od 20 do 5000 zł.

Co więcej jeżeli wskazane zachowanie miało charakter chuligański, a w następstwie czynu powstała jakakolwiek szkoda, sąd może orzec środek karny w postaci nawiązki w wysokości do 1000 zł na rzecz pokrzywdzonego lub inny cel społeczny wskazany przez organ orzekający (art. 37 k.w.).

Po zgłoszeniu Policji wykroczenia jest ona zobowiązana niezwłocznie podjąć interwencję . Może także skierować do sądu wniosek o ukaranie (wykroczenie to ścigane jest z urzędu) sprawców. Jeżeli tego nie zrobi, a zakłócenia pojawiają się nadal, może Pan sam złożyć na Policji zawiadomienie o możliwości popełnienia wykroczenia. Po takim pisemnym zawiadomieniu Policja powinna wszcząć odpowiednie postępowanie.

Po interwencji Policji (lub Starzy Miejskiej) powinien się Pan domagać spisania notatki służbowej. Dokonanie interwencji przez Policje nie jest czynnością wymagająca spisania protokołu (art. 143 par. 1 k.p.k.).

Trzeba jednak zauważyć, iż kwestia możliwości wglądu do notatki służbowej sporządzonej przez Policji po dokonaniu interwencji jest zagadnieniem bardzo kontrowersyjnym. W praktyce Policja niechętnie udostępnia do wglądu treść sporządzonych notatek służbowych, twierdząc, iż są to czynności operacyjne. Na podstawie art. 38 par. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 ze zm.) w związku z art. 156 par. 1-4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 ze zm.), w przypadku spraw o wykroczenie zapoznanie się z aktami możliwe jest dopiero na etapie sprawy sądowej.

Zgodnie jednak z najnowszym orzecznictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (II SAB/Wa 200/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-14) osoba zgłaszająca fakt popełnienia wykroczenia winna miec dostęp do tresci notatek na zasadach przewidzianych przez ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).

Jeżeli policjanci odmówili przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia interwencji, albo też w jakikolwiek inny sposób naruszyli swoje obowiązki istnieje możliwość złożenia na nich skargi do: Komendanta Komisariatu, Komendanta Rejonowego, Komendanta Wojewódzkiego lub odpowiedniej prokuratury (rejonowej lub okręgowej).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

PIOTR

20.6.2014 17:24:42

Re: Kłopotliwy sąsiad

witam ostatnio miałem nie miłą sytuacje z sąsiadem a mianowicie,kiedy wracałem do domu zaczepił mnie na schodach i zaczął obrażać wiec odepchnąłem go od siebie więc on narobił krzyku żeby sąsiedzi mysleli ze to ja zacząłem awanture . Udałem sie do mieszkania nastepnie dowiedziałem sie że mam dostać mandat za to że go niby obrażałem minęło 14 dni po tym czasie policja kieruje sprawe do sądu jak udowodnic że on mnie napadł na schodach i zaczął obrażać? ponoc on ma swiadka nie wiem skad,prosze o pomoc nie wiem jak sie uratować z tej sytuacji dodam ze nie tylko ja jestem w konflikcie z sąsiadel ale też inni mieszkańcy mojego bloku pozdrawiam.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: