Kolejność zaliczania wpłat na podatki i składki

Pytanie:

"Posiadam zaległości w składkach ZUS i podatkach za 2004 i 2005 rok. Chciałbym od początku roku 2006 opłacać na bieżąco składki i podatki, a zaległe regulować w miarę moich możliwości. Czy Urząd Skarbowy i ZUS ma prawo wpłacone składki i podatki zaliczyć na poczet zaległych należności, pomimo wskazania przeze mnie w przelewach bankowych bieżącego okresu?"

Odpowiedź prawnika: Kolejność zaliczania wpłat na podatki i składki

Zgodnie z art. 62 § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania z różnych tytułów, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet podatku, począwszy od zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności, chyba że podatnik wskaże, na poczet którego zobowiązania dokonuje wpłaty. Zaliczenie dokonywane jest zatem przede wszystkim zgodnie ze wskazaniem podatnika, jeżeli podatnik w tej kwestii się wypowiedział. Wskazanie takie może nastąpić co do zasady równocześnie z wpłatą (np. w tytule przelewu), nigdy nie może nastąpić później niż wpłata.

Jak stanowi jednak art. 62 § 2 Ordynacji podatkowej, jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania z tytułu zaliczek na podatek, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet zaliczki, począwszy od zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności. Zaliczki zatem obowiązkowo pokrywane są w kolejności ich płatności. Reguła ta nie może być naruszona także w drodze wskazania przez podatnika innej kolejności zaliczenia wpłaty. W takiej sytuacji wpłata zaliczana jest z mocy prawa na poczet zaliczki związanej z zobowiązaniem o najwcześniejszym terminie płatności.

Zgodnie z art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, art. 62 § 1 i 3-5 Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio do należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, a na podstawie art. 32 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - także do składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i składek na ubezpieczenie zdrowotne. Co warte podkreślenia, w przypadku składek nie stosuje się wskazanego wyżej art. 62 § 2 Ordynacji podatkowej.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika