Kolejność zaspokojenia roszczeń Skarbu Państwa

Pytanie:

Czy istnieje jakiś przepis stanowiący o tym, że należności na rzecz Skarbu Państwa powinny być zaspokajane w pierwszej kolejności?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

 Kolejność zaspokajania wierzycieli z sumy uzyskanej z egzekucji w postępowaniu cywilnym określa art. 1025 kodeksu postępowania cywilnego. W myśl powołanego przepisu, z kwoty uzyskanej z egzekucji zaspokaja się w następującej kolejności:

  1. koszty egzekucyjne,
  2. należności alimentacyjne,
  3. należności za pracę za okres 3 miesięcy do wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę określonego w odrębnych przepisach oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i koszty zwykłego pogrzebu dłużnika,
  4. należności wynikające z wierzytelności zabezpieczonych hipoteką morską,
  5. należności zabezpieczone hipotecznie lub zastawem rejestrowym albo zabezpieczone przez wpisanie do innego rejestru,
  6. należności za pracę niezaspokojone w kolejności trzeciej,
  7. należności, do których stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, o ile nie zostały zaspokojone w kolejności piątej,
  8. należności zabezpieczone prawem zastawu lub które korzystały z ustawowego pierwszeństwa niewymienionego w kolejnościach wcześniejszych,
  9. należności wierzycieli, którzy prowadzili egzekucję,
  10. inne należności.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY