Komis lub pośrednictwo w sprzedaży samochodów

Pytanie:

Firma A prowadzi komis samochodowy i posiada duży plac. Firma B zajmuje się sprowadzaniem samochodów z zagranicy i ich sprzedażą po zapłaceniu wszystkich formalności celno-przywozowych (akcyza, cło, VAT itp.), ale nie posiada placu. Czy i na jakich zasadach firma A może przyjąć do sprzedaży na swój plac samochody firmy B? Kto ma wystawić fakturę sprzedaży pojazdu? Czy może firma B wystawić fakturę nabywcy pojazdu, a firma A dla firmy B fakturę za pośrednictwo?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Sposób dokumentowania świadczonych usług dla celów podatku od towarów i usług (VAT) zależy od rodzaju świadczonych usług. Jeśli przedmiotem świadczenia usług miałoby być jedynie udostępnienie placu innej firmie celem sprzedaży na nim samochodów, wystarczy zawrzeć umowę najmu i w takim przypadku wynajmujący plac (posiadający plac) wystawiłby najemcy jedynie fakturę VAT na najem.

Jeśli przedmiotem świadczenia nie miałby być najem placu, a sprzedaż samochodów, strony mają swobodę ustalenia, czy chcą zawrzeć umowę komisu (umowę nazwaną, określoną w Kodeksie cywilnym), czy też umowę pośrednictwa (umowę nienazwaną, niedookreśloną w Kodeksie cywilnym).

Zgodnie z art. 765 Kodeksu cywilnego, przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym.

Zatem, o ile intencją stron nie jest zawarcie umowy komisu, w szczególności sprzedaż samochodów będzie następowała nie w imieniu własnym, ale w imieniu właściciela (np. na podstawie pełnomocnictwa, lub też właściciel będzie osobiście podpisywał umowę z kupującym znalezionym przez pośrednika) to mogą zawrzeć umowę pośrednictwa. W takiej sytuacji to właściciel pojazdu wystawi fakturę kupującemu samochód, a pośrednik wystawi fakturę właścicielowi samochodowi za pośrednictwo (znalezienie kupca na samochód).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 5.5.2011

  Umowa komisu

  Przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek (...)

 • 19.4.2017

  Koniec wolności w pośrednictwie przy przewozie osób?

  Wprowadzenie definicji pośrednictwa przy przewozie osób oraz ustanowienie licencji na pośrednictwo przy przewozie osób zakłada propozycja nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. Co (...)

 • 10.11.2018

  Podatek od sprzedaży detalicznej dalej zawieszony

  Proponowana nowelizacja ustawy przewiduje dalsze zawieszenie pobierania podatku od sprzedaży detalicznej. Konieczność przedłużenia zawieszenia podatku od sprzedaży detalicznej związana jest (...)

 • 18.6.2013

  Faktura korygująca, nota korygująca, duplikat faktury kiedy wystawiać?

  Faktury korygujące (zwane powszechnie „korektami”) oraz noty korygujące wystawiane są w sytuacjach, które wymagają poprawy zapisów dokonanych fakturami VAT. Rodzaj „korekty” (...)

 • 31.12.2013

  VAT 2014r. Vat od samochodów z kratką

  Z dniem 1 stycznia 2014 r. zaczną obowiązywać zawieszone dotychczas przepisy dotyczące odliczania podatku VAT od samochodów oraz paliwa wykorzystywanego do napędu tych samochodów.