e-prawnik.pl Porady prawne

Komputery dla szkoły a VAT

Pytanie:

Szkoła prywatna ma zamiar kupić komputery stacjonarne, drukarki, kserografy do pracowni. Wiemy, że taki zakup zwolniony jest od podatku VAT. Proszę o podanie podstawy prawnej rzeczonego zwolnienia podatkowego.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Komputery dla szkoły a VAT

21.11.2005

Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) przypadkiem, w którym znajduje zastosowanie stawka podatku w wysokości 0%, są dostawy sprzętu komputerowego m.in. dla placówek oświatowych - z zachowaniem warunków określonych w ust. 13-15 wskazanego artykułu ustawy. Placówkami oświatowymi, na rzecz których nastąpić ma dostawa opodatkowana w całości stawką 0%, są szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Pierwszy z nich ma charakter przedmiotowy, gdyż sprowadza się do enumeratywnego wyliczenia towarów, których dostawa podlega podatkowaniu stawką podatku w wysokości 0%. Są to towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy, wśród których wyróżnia się: 1) jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych, 2) drukarki, 3) skanery, 4) urządzenia komputerowe do pism Braille'a (dla osób niewidomych i niedowidzących), 5) urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

Ponadto podmiot dokonujący dostawy dla placówek oświatowych, przedmiotem której jest któryś ze wskazanych powyżej towarów, stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami. Dostawca obowiązany jest przekazać kopię takiego dokumentu do właściwego urzędu skarbowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ