Komputery dla szkoły a VAT

Pytanie:

Szkoła prywatna ma zamiar kupić komputery stacjonarne, drukarki, kserografy do pracowni. Wiemy, że taki zakup zwolniony jest od podatku VAT. Proszę o podanie podstawy prawnej rzeczonego zwolnienia podatkowego.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) przypadkiem, w którym znajduje zastosowanie stawka podatku w wysokości 0%, są dostawy sprzętu komputerowego m.in. dla placówek oświatowych - z zachowaniem warunków określonych w ust. 13-15 wskazanego artykułu ustawy. Placówkami oświatowymi, na rzecz których nastąpić ma dostawa opodatkowana w całości stawką 0%, są szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Pierwszy z nich ma charakter przedmiotowy, gdyż sprowadza się do enumeratywnego wyliczenia towarów, których dostawa podlega podatkowaniu stawką podatku w wysokości 0%. Są to towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy, wśród których wyróżnia się: 1) jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych, 2) drukarki, 3) skanery, 4) urządzenia komputerowe do pism Braille'a (dla osób niewidomych i niedowidzących), 5) urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

Ponadto podmiot dokonujący dostawy dla placówek oświatowych, przedmiotem której jest któryś ze wskazanych powyżej towarów, stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami. Dostawca obowiązany jest przekazać kopię takiego dokumentu do właściwego urzędu skarbowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY