Kopia protokołu przesłuchania

Pytanie:

"Czy osoba wezwana do zeznawania jako świadek , w jakiejś "sprawie" , na posterunek policji może uruchomić swój magnetofon w celu nagrania przebiegu przesłuchania? Czy jest możliwe uzyskanie kopii protokołu z przesłuchania przez świadka? Proszę o uzasadnienie prawne odpowiedzi."

Odpowiedź prawnika: Kopia protokołu przesłuchania

Czy osoba wezwana do zeznawania jako świadek , w jakiejś "sprawie" , na posterunek policji może uruchomić swój magnetofon w celu nagrania przebiegu przesłuchania? Czy jest możliwe uzyskanie kopii protokołu z przesłuchania przez świadka? Proszę o uzasadnienie prawne odpowiedzi.

Zgodnie z art. 156 § 5 kodeksu postępowania karnego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, w toku postępowania przygotowawczego stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym (jeśli świadek nie należy do kręgu wymienionych osób - świadek może być pokrzywdzonym, który jest stroną postępowania) udostępnia się akta, umożliwia sporządzanie odpisów i kserokopii oraz wydaje odpłatnie uwierzytelnione odpisy lub kserokopie tylko za zgodą prowadzącego postępowanie przygotowawcze (Policji lub prokuratora).

Za zgodą prokuratora akta w toku postępowania przygotowawczego mogą być w wyjątkowych wypadkach udostępnione innym osobom (świadkowi jeśli nie jest jednocześnie jednym z wymienionych wyżej podmiotów).

Zgodnie natomiast z art. 147 kodeksu postępowania karnego, przebieg czynności protokołowanych może być utrwalony ponadto za pomocą urządzenia rejestrującego obraz lub dźwięk, o czym należy przed uruchomieniem urządzenia uprzedzić osoby uczestniczące w czynności. Strona czy świadek sama nie może nagrywać przebiegu takiego przesłuchania, gdyż mogłoby to zagrażać interesowi postępowania przygotowawczego.

Strona (świadek nie jest co do zasady stroną) ma prawo otrzymać na swój koszt jedną kopię zapisu dźwięku lub obrazu. Nie dotyczy to przesłuchania na rozprawie odbywającej się z wyłączeniem jawności albo w postępowaniu przygotowawczym.

Reasumując świadek, który jest stroną w postępowaniu przygotowawczym ma prawo za zgodą prowadzącego postępowaniu otrzymać kopię protokołu. Świadek, który nie jest stroną ma takie prawo wyłącznie za zgodą prokuratora. Świadek (będący jak i nie będący stroną) nie ma prawa do otrzymania kopii nagrania. W żadnym przypadku świadek nie może nagrywać protokołowanych czynności.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • DK 2019-02-08 20:07:35

    W żadnym przypadku świadek nie może nagrywać protokołowanych czynności. - mam bardzo duży problem z odnalezieniem podstawy prawnej do tego stwierdzenia, czy mógłbym otrzymać konkretną podstawę prawną z której to wynika?

  • A.... 2015-04-24 13:01:11

    Mam pytanie, 10 lat temu skradziono mi dokumenty i na nie został wzięty kredyt, krótko po tym zostałam wezwana na policję w celu złożenia zeznań, wzięto próbki pisma itd.teraz po latach ciszy,dostałam pismo od komornika w celu ściągniecia niespłacanego długu! Czy z komendy na której zostałam wtedy przesłuchiwana otzrymam jakiś dokument to potwierdzajacy aby przedstawić go komornikowi? Proszę o pomoc bo jestem zrozpaczona. pozdrawiam

  • dragon 2014-01-31 16:36:12

    a z kąd wiadomo czy nie czy świadek jest w postępowaniu stroną czy nie jest?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika