Korekta VAT w przypadku sprzedaży wraku pojazdu

Pytanie:

Samochód amortyzowany jako środek trwały uległ wypadkowi i szkoda ta została zakwalifikowana przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe jako szkoda całkowita. Wrak samochodu został sprzedany trzeciej firmie (w ramach oferty TU na likwidację szkody) na fakturę VAT. Przy zakupie samochodu został odliczony VAT, ale w świetle bieżących przepisów nie spełnia on wymogów odliczania VAT. Czy należy dokonać zwrotu wówczas odliczonego VAT przy sprzedaży wraku?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Katalog okoliczności zmieniających prawo do odliczenia przewidziany w art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) jest dosyć szeroki. W szczególności wiele może być przesłanek powodujących utratę tego prawa.

Jak wynika jednakże z brzmienia przepisu art. 20(1)(b) VI Dyrektywy nie powodują konieczności korekty, udowodnione albo potwierdzone przypadki zniszczenia, utraty lub kradzieży własności (składników majątku).

Mając na uwadze powyższy przepis oraz brak stosownych regulacji w ustawie o VAT, przepis art. 91 należy interpretować w taki sposób, by utrata, zniszczenie (i związane z tym sprzedanie wraku) lub kradzież towarów nie były uznawane za okoliczności zmieniające prawo do odliczenia. Jeśli zatem utracone, zniszczone lub skradzione towary były pierwotnie przeznaczone do działalności opodatkowanej i odliczono podatek naliczony przy ich nabyciu, nie powstaje konieczność korekty (zwracają na to uwagę: A. Bartosiewicz, R. Kubacki, VAT. Komentarz, Zakamycze, 2004, Komentarz do art. 91 ustawy o VAT).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: