Koszt apelacji od wyroku rozwodowego - alimenty

Pytanie:

Złożyłam w imieniu swoim i dzieci apelację od wyroku sądu rodzinnego w sprawie rozwodowej. Zażalenie dotyczyło części wyroku, a mianowicie wysokości alimentów dla dzieci oraz wniosku o alimenty dla mnie jako nie wyłącznie winnej rozpadu związku. Poddałam w wątpliwość wiarygodność dokumentów finansowych jakimi posłużył się mój maż aby zaniżyć świadczenie alimentacyjne. Czy w związku z faktem, że zażalenia dotyczy tylko świadczenia alimentacyjnego uzasadnione jest żądanie ode mnie zapłaty kosztów sadowych w kwocie 600 zł? Czy gdybym wnioskowała nie w apelacji, ale innym piśmie o zwiększenie alimentów w imieniu dzieci czy swoim, to także istniałby obowiązek uiszczenia opłaty? Jeżeli nie, to może zrezygnować z apelacji (ale z drugiej strony podnosiłam, że zaświadczenie o zarobkach jest fałszywe; przedstawiłam wyciągi z konta) i żądać alimentów dla mnie oraz zwiększenia świadczenia dla dzieci w innym trybie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Poruszony w pytaniu problem dotyczy tzw. integralności postępowania rozwodowego, czyli związku poszczególnych elementów wyroku ze sobą. Kwestia ta budzi pewne kontrowersje. Na gruncie przepisów o kosztach w postępowaniu cywilnym przyjmuje się jednak, że apelacja od tych elementów wyroku, które dotyczą alimentów, jest skierowana właściwie przeciwko całemu wyrokowi (tak Gonera Katarzyna, Komentarz do ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Warszawa 2006 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie I), komentarz do art. 26, teza 3) i w związku z tym opłatę stałą w wysokości 600 zł pobiera się od od apelacji w sprawach o rozwód i separację w pełnej wysokości, niezależnie od zakresu zaskarżenia. Dlatego sąd zażądał od Pani całej opłaty.

Oczywiście możliwe jest dochodzenie alimentów czy zmiany ich wysokości w osobnym procesie, ale w opisanej sytuacji wymagałoby to zmiany okoliczności w porównaniu z tymi, które istniały w chwili wydania wyroku rozwodowego. Jeśli bowiem zrezygnuje Pani z apelacji, wtedy odpowiednie postanowienia wyroku uprawomocnią się i nie będzie możliwe ponowne osądzenie tych samych okoliczności.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: