Koszty podróży kosztami podatkowymi

Pytanie:

Zamierzam wyjechać do Chin, żeby spotkać się z kilkoma potencjalnymi dostawcami. Planuję rozpocząć nowy rodzaj działalności gospodarczej (inny od tego, który teraz prowadzę jako osoba fizyczna). Ewentualne przychody z nowej działalności mogłyby się pojawić w przyszłym roku (jeśli dojdzie do jej uruchomienia). Czy wydatki związane z takim wyjazdem (np. bilety, opłata za wydanie wizy, odnowienie paszportu) mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zasadniczo zatem wydatki poniesione przez przedsiębiorcę w związku z planowanym rozszerzeniem zakresu prowadzonej działalności gospodarczej (np. koszty biletów, innych opłat związanych z podróżą) – jako poniesione w celu osiągnięcia przychodów – mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Należy przy tym mieć na uwadze, iż organy podatkowe – zwłaszcza w przypadku podróży do egzotycznych krajów – mogą żądać udokumentowania, że cel podróży rzeczywiście miał związek z prowadzoną lub planowaną działalnością gospodarczą, a tym samym był poniesiony w celu osiągnięcia przychodów. Dowodem na to mogą być podpisane umowy, zgromadzone oferty etc.

Należy również pamiętać, iż zgodnie z art. 23 ust. 1 wskazanej wyżej ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY