Kraj pochodzenia na produktach importowanych

Pytanie:

Czy jest konieczność umieszczania kraju pochodzenia na produktach importowanych? Czy jest konieczność umieszczania na opakowaniach informacji o importerze lub informacji typu :" WYPRODUKOWANO DLA...."?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Na podstawie ustawy zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich. Z przedstawionej regulacji wynika zatem obowiązek oznaczania przez producenta lub importera wprowadzanego do obrotu towaru, podając w oznaczeniu w szczególności, oznaczenie producenta, kraj pochodzenia itp. Błędne oznaczenie lub jego brak oznaczać będzie, że przedsiębiorca dopuszcza się czynu nieuczciwej konkurencji, co może wiązać się z określonymi sankcjami.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: