e-prawnik.pl Porady prawne

Kraj pochodzenia na produktach importowanych

Pytanie:

Czy jest konieczność umieszczania kraju pochodzenia na produktach importowanych? Czy jest konieczność umieszczania na opakowaniach informacji o importerze lub informacji typu :" WYPRODUKOWANO DLA...."?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Kraj pochodzenia na produktach importowanych

Na podstawie ustawy zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich. Z przedstawionej regulacji wynika zatem obowiązek oznaczania przez producenta lub importera wprowadzanego do obrotu towaru, podając w oznaczeniu w szczególności, oznaczenie producenta, kraj pochodzenia itp. Błędne oznaczenie lub jego brak oznaczać będzie, że przedsiębiorca dopuszcza się czynu nieuczciwej konkurencji, co może wiązać się z określonymi sankcjami.

 

Potrzebujesz porady prawnej?