Prawo spółek: Archiwum

Zmiany i sprostowania wpisu do KRS

Zmiany i sprostowania wpisu do KRS

5.9.2012

Dane zawarte w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) podlegają zakazowi ich usuwania. Wprawdzie pewne dane ulegają wykreśleniu, często nawet łącznie z wykreśleniem całego podmiotu, ale nie oznacza to, że w taki sposób dochodzi do całkowitego usunięcia z Rejestru.

Likwidacja działalności gospodarczej (stan prawny do 01.01.2001)

Likwidacja działalności gospodarczej (stan prawny do 01.01.2001)

16.4.2012

Konieczność likwidacji działalności gospodarczej zachodzi zazwyczaj wtedy, gdy nie przynosi ona przedsiębiorcy spodziewanych zysków lub w przypadku niewypłacalności. Likwidacja w znaczeniu prawnym polega na tym, że dotychczasowy przedsiębiorca (osoba fizyczna, prawna lub ułomna osoba prawna) (...)

Czas pracy aptek

Czas pracy aptek

20.3.2008

Przepisy ustawy - Prawo farmaceutyczne zawierają regulację, która w pewnym stopniu kształtuje godziny pracy aptek. Ustawodawca ingeruje jedynie w czas pracy aptek ogólnodostępnych. Natomiast nie reguluje czasu pracy aptek zakładowych i szpitalnych.

Ograniczenia w koncentracji przedsiębiorców

Ograniczenia w koncentracji przedsiębiorców

27.5.2007

Zdobycie silnej pozycji na rynku daje danemu przedsiębiorcy przewagę nad pozostałymi, działającymi w tej samej branży. Dopóki pozycja ta pozostawia konkurentom miejsce na działalność, na rynku zachowana zostaje równowaga. Jeżeli jednak pozycja ta jest zbyt dominująca, kusi dominującego (...)