Obcokrajowiec w spółce cywilnej

Pytanie:

"Czy obcokrajowiec może być udziałowcem spółki cywilnej?"

Odpowiedź prawnika: Obcokrajowiec w spółce cywilnej

Co do zasady prawo cywilne nie stawia żadnych przeszkód, aby obcokrajowcy mogli zawierać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej umowy, w tym także umowy spółki cywilnej. Ograniczenia takie mogą jednak pośrednio wynikać z innych regulacji. Spółka cywilna zawiązywana jest w celu osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, a więc w celu wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej. Ponieważ prawo działalności gospodarczej uznaje wspólników spółek cywilnych za przedsiębiorców, wspólnicy spółek cywilnych, którzy chcą prowadzić działalność gospodarczą muszą spełniać warunki określone w tej ustawie. Zgodnie z art. 6 ustawy, cudzoziemcy posiadający zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany, status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystający z ochrony czasowej na jej terytorium, korzystają w zakresie podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z takich samych praw jak obywatele polscy. Oznacza to, że osoby takie bez przeszkód mogą prowadzić działalność gospodarczą, także w formie spółek cywilnych. Z kolei możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby mające miejsce zamieszkania za granicą zależy od kraju, w którym dana osoba ma miejsce zamieszkania i obowiązującego w nim prawa. Otóż na zasadzie wzajemności, o ile umowy międzynarodowe ratyfikowane przez Polskę nie stanowią inaczej, osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą mogą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach, jak przedsiębiorcy mający miejsce pobytu stałego lub siedzibę w Polsce. Uzależnione to jest od zasady wzajemności, a więc od sytuacji, czy w kraju w którym osoba ma miejsce zamieszkania obywatele polscy mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą. Natomiast w przypadku braku zasady wzajemności, osoby mające miejsce zamieszkania za granicą dla podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą tworzyć wyłącznie spółki komandytowe, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne, a także przystępować do takich spółek oraz obejmować bądź nabywać ich udziały i akcje. W związku z tym prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej przez obcokrajowca w pierwszej kolejności zależy od tego, czy ma on zezwolenie na osiedlenie się na terenie RP. Jeżeli takim zezwoleniem się nie legitymuje, prowadzenie działalności i gospodarczej uzależnione jest od kraju pochodzenia.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika