Oddział a przedstawicielstwo

Pytanie:

Firma zagraniczna ma prawo prowadzenia działalności gospodarczej tylko w dwu formach (czy tak) oddzialu lub przedstawicielstwa. Jaka jest różnica, gdzie znaleźć przepisy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Firma zagraniczna może prowadzić działalność gospodarczą w Polsce poprzez utworzenie tu swojego oddziału. Możliwe jest także prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce za pomocą spółki utworzonej przez cudzoziemca na terytorium RP. Zgodnie z ustawą prawo działalności gospodarczej, na zasadzie wzajemności, o ile umowy międzynarodowe ratyfikowane przez Polskę nie stanowią inaczej, osoby zagraniczne mogą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach, jak przedsiębiorcy mający miejsce pobytu stałego lub siedzibę w Polsce. W takim przypadku, osoba zagraniczna przedkłada sądowi rejestrowemu zaświadczenie właściwego polskiego urzędu konsularnego stwierdzające, że w myśl zasady wzajemności polscy przedsiębiorcy są dopuszczeni do działalności w państwie, na którego terytorium ma stałe miejsce zamieszkania lub siedzibę osoba zagraniczna, na takich samych zasadach, jak przedsiębiorcy mający miejsce pobytu stałego lub siedzibę w tym państwie. Bez tworzenia nowego podmiotu gospodarczego na terytorium RP osoba zagraniczna może w naszym kraju prowadzić działalność gospodarczą za pośrednictwem oddziału. Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego. Natomiast utworzenie przedstawicielstwa pozwala jedynie na prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej. Sprawy te regulowane są w ustawie Prawo działalności gospodarczej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: