Osoba zagraniczna a spółka z o.o.

Pytanie:

Czy osoba fizyczna będąca obywatelem zagranicznym, bez pozwolenia na pobyt stały w Polsce, może być wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z pytania wynika, że wspólnik spółki z o.o. jest osobą fizyczną, która nie posiada
zezwolenia na pobyt w Polsce na czas nieoznaczony, a więc spełniona jest przesłanka o braku
zgody na osiedlenie się, co z kolei pozwala zaliczyć tę osobę do trzeciej grupy, o której mowa w
art. 13 ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Osoba ta może zatem prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki z
o.o. na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
Osoba, o której mowa w pytaniu może nie tylko podejmować i wykonywać działalność
gospodarczą w jednej z czterech przewidzianych dla niej form, ale także przystępować do tych
spółek czy nabywać ich udziały i akcje. Warto pamiętać, że zgodnie z art. 151 § 2 kodeksu spółek
handlowych jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być wyłącznym
założycielem innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zakaz nie dotyczy zatem zdolności
do bycia jedynym wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez spółkę
jednoosobową, ale zdolności do utworzenia spółki jednoosobowej przez inną taką spółkę
(Rodzynkiewicz Mateusz „Najnowsze wydanie: Kodeks spółek handlowych. Komentarz"
Warszawa 2009 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie III) ss. 1344).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: