Założenie oddziału na terenie RP

Pytanie:

"W celach ułatwienia sobie życia i ominięcia tysiąca formalności cudzoziemiec chce założyć firmę w swoim kraju i tutaj otworzyć oddział. Czy ponownie trzeba się ubiegać o NIP, REGON? Czy rzeczywiście wszelkie formalności będą szybsze i łatwiejsze do załatwienia? Co taka osoba musi poczynić, aby założyć oddział? Czy trzeba udokumentować, że firma rzeczywiście działała na terenie tamtego kraju i ma jakiś dorobek? "

Odpowiedź prawnika: Założenie oddziału na terenie RP

Założenie w Polsce oddziału przedsiębiorcy zagranicznego nie koniecznie jest rozwiązaniem "przyspieszającym" i omijającym wszelkie procedury i biurokrację. Przepisy ustawy Prawo działalności gospodarczej zawierają cały rozdział określający zasady zakładania oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce. Przede wszystkim tworzenie oddziałów uzależnione jest od zasady wzajemności pomiędzy państwami lub też od istniejącej pomiędzy tymi państwami umowy w tym zakresie. Ponadto, aby założyć oddział przedsiębiorstwa zagranicznego, należy m.in.: - uzyskac wpis we właściwym rejestrze w Krajowym Rejestrze Sądowym - w przepisach ustawy o KRS mowa jest m.in. o konieczności wpisania numeru REGON - konieczne więc będzie jego uzyskanie - przedsiębiorca zagraniczny obowiązany jest do ustanowienia swego reprezentanta w Polsce. Aby to uczynić, powinien podać jego imię i nazwisko oraz adres, dołączyć poświadczony notarialnie wzór podpisu osoby upoważnionej. - oddział przedsiębiorcy zagranicznego będzie także zmuszony uzyskać NIP, gdyż podlega on opodatkowaniu w Polsce. Dodatkowo, aby utworzyć oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce należy także przedstawić sądowi rejestrowemu zaświadczenie właściwego polskiego przedstawicielstwa za granicą stwierdzające, że w myśl zasady wzajemności polscy przedsiębiorcy są dopuszczeni do działalności w państwie, na którego terytorium ma stałe miejsce zamieszkania lub siedzibę osoba zagraniczna, na takich samych zasadach, jak przedsiębiorcy mający miejsce pobytu stałego lub siedzibę w tym państwie. Zaświadczenie nie jest wymagane, jeżeli między Rzeczpospolitą Polską a tym państwem obowiązuje umowa zawierająca zasadę wzajemności (art. 86 PrDzGospU). Nie jest więc prawdą, że utworzenie oddziału nie wymaga żadnych czynności "biurokratycznych". Należy jeszcze przypomnieć, że przedmiotem działalności oddziału może być tylko działalność z zakresu przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego. Należy uznać, że przedsiębiorstwo zagraniczne może być "uśpione", tzn. nie musi być aktywne za granicą.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika