Kserowanie kart płatniczych

Pytanie:

"Z jednym z klubów fitness (prestiżowym) należy zawrzeć umowę na czas przynajmniej 12 m-cy. Płatność jest w formie stałego comiesięcznego obciążania rachunku karty kredytowej. W tym celu należy podać numer karty. Czy przedsiębiorca prowadzący działalność jak powyżej ma prawo żądać kserokopii karty kredytowej? Czy może przechowywać takie dane? Czy istnieją jakieś regulacje w tym zakresie, a jeśli tak, czy mogę prosić o podanie aktów prawnych? "

Odpowiedź prawnika: Kserowanie kart płatniczych

W myśl przepisów ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych, posiadacz karty jest obowiązany do ochrony kodu identyfikacyjnego karty płatniczej oraz nie udostępniania karty oraz kodu identyfikacyjnego osobom nieuprawnionym. Karta może być używana wyłącznie przez osobę, której dane identyfikacyjne zostały umieszczone na karcie płatniczej lub inną osobę określoną w umowie.

Czym innym jest kod identyfikacyjny, czym innym numer karty.

Kserokopia karty kredytowej nie umożliwia korzystania z Pani karty ponad ustalone comiesięczne obciążenie. Pozwala zapewne na identyfikację numeru karty potrzebnego przy zawieraniu umowy i innych znajdujących się na karcie danych osobowych.

W rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

Zgodnie z art. 23 w/w ustawy przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. W opisanej sytuacji numer karty oraz dane osobowe jakie się na niej znajdują, tj. imie i nazwisko, są niezbędne do wykonywania umowy.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika