Księgowość w fundacji

Pytanie:

Przy rejestracji fundacji chcę, aby miała ona działalność gospodarczą. Czy mogę na początku sam prowadzić księgowość?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o fundacjach, fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Do fundacji jako osoby prawnej – zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o rachunkowości - stosuje się przepisy ustawy o rachunkowości.

Jak stanowi art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości - z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury - zostaną powierzone innej osobie za jej zgodą. Przyjęcie odpowiedzialności przez inną osobę powinno być stwierdzone w formie pisemnej. W przypadku gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, a nie została wskazana osoba odpowiedzialna, odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie tego organu.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości, ilekroć w ustawie jest mowa o kierowniku jednostki - rozumie się przez to członka zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy - członków tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę.

W przypadku fundacji kierownikiem jednostki jest zarząd fundacji, który zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o fundacjach kieruje jej działalnością oraz reprezentuje fundację na zewnątrz. Zatem zarząd fundacji ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą i może on bądź samodzielnie prowadzić księgowość fundacji, bądź zatrudnić odpowiednie osoby (księgowe), bądź zlecić prowadzenie księgowości podmiotowi zewnętrznemu uprawnionemu do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: