Kupno nieruchomości od syndyka na raty

Pytanie:

Zamierzam nabyć od syndyka nieruchomość. Czy w myśl prawa upadłościowego i naprawczego syndyk ma prawo rozłożyć mi płatność na raty?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Sprzedaż nieruchomości w postępowaniu upadłościowym, obejmującym likwidację majątku upadłego następuje w drodze przetargu, a warunki przetargu określa sędzia-komisarz (art. 320 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze). Wyboru oferty dokonuje syndyk; jednak wybór ten jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez sędziego-komisarza. Zatem Pani oferta może zawierać postanowienie, że cena zostanie zapłacona w ratach i jeśli ta oferta jest zgodna z warunkami przetargu i zostanie zaaprobowana przez syndyka oraz zatwierdzona przez sędziego-komisarza, co prowadzi do zawarcia umowy sprzedaży między Panią, a syndykiem, cena sprzedaży będzie skutecznie rozłożona na raty. Jeśli jednak pozostałe oferty, złożone przez innych zainteresowanych nabyciem przedmiotowej nieruchomości będą zawierały postanowienie, że cena zostanie uiszczona od razu w całości, może się okazać, że ta oferta będzie korzystniejsza, a w związku z tym właśnie ona zostanie wybrana przez syndyka.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: