Kupno nieruchomości od syndyka na raty

Pytanie:

"Zamierzam nabyć od syndyka nieruchomość. Czy w myśl prawa upadłościowego i naprawczego syndyk ma prawo rozłożyć mi płatność na raty?"

Odpowiedź prawnika: Kupno nieruchomości od syndyka na raty

Sprzedaż nieruchomości w postępowaniu upadłościowym, obejmującym likwidację majątku upadłego następuje w drodze przetargu, a warunki przetargu określa sędzia-komisarz (art. 320 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze). Wyboru oferty dokonuje syndyk; jednak wybór ten jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez sędziego-komisarza. Zatem Pani oferta może zawierać postanowienie, że cena zostanie zapłacona w ratach i jeśli ta oferta jest zgodna z warunkami przetargu i zostanie zaaprobowana przez syndyka oraz zatwierdzona przez sędziego-komisarza, co prowadzi do zawarcia umowy sprzedaży między Panią, a syndykiem, cena sprzedaży będzie skutecznie rozłożona na raty. Jeśli jednak pozostałe oferty, złożone przez innych zainteresowanych nabyciem przedmiotowej nieruchomości będą zawierały postanowienie, że cena zostanie uiszczona od razu w całości, może się okazać, że ta oferta będzie korzystniejsza, a w związku z tym właśnie ona zostanie wybrana przez syndyka.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika