Kurator reprezentujący interesy małoletnich dzieci

Pytanie:

Jestem wdową z trójką małoletnich dzieci, czy do sprawy spadkowej dzieci muszą mieć kuratora sądowego, czy mogę podać na kuratora kogoś z rodziny?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jako matka dzieci jest Pani ich przedstawicielem ustawowym i pozostają one pod Pani władzą rodzicielską. Może Pani dokonywać skutecznie czynność prawnych w ich oraz być ich przedstawicielem w czynnościach przed sądem (małoletnie dzieci nie mają zdolności do czynności procesowych lub mają ograniczoną zdolność). Dlatego, że jest Pani ich przedstawicielem z mocy ustawy ustanowienie kuratora w takim postępowaniu nie jest nawet możliwe.

O fakcie, że jest Pani przedstawicielem ustawowym swoich dzieci przesądza wprost przepis artykułu 98 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi: „Rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka”.

Innymi słowy czynność prawna dokonana przez rodziców w imieniu dziecka pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla dziecka.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

opia

23.7.2014 0:23:25

Re: Kurator reprezentujący interesy małoletnich dzieci

Ustanowienie kuratora jest niestety konieczne ze względu na możliwy konflikt interesów.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 21.6.2017

  Traktowanie dzieci będzie monitorowane...

  Rząd przyjął projekt ustawy, który eliminuje wątpliwości interpretacyjne odnoszące się do możliwości zlecania przez sądy opiekuńcze kuratorom sądowym wywiadów środowiskowych (...)

 • 24.1.2018

  Rozliczenie dochodów małoletnich dzieci w zeznaniu PIT za 2017 rok

  Podatnicy (rezydenci i nierezydenci), którzy wychowują małoletnie dzieci (lub dziecko), zarówno własne, jak i przysposobione, powinni dochody tych dzieci podlegające opodatkowaniu na (...)

 • 23.8.2011

  Uprawnienia kuratora sądowego

  Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

 • 18.6.2017

  Małolaty na rozprawie

  Nowelizacja procedury cywilnej i sądowoadministracyjnej ma na celu umożliwienie osobom małoletnim udziału w charakterze publiczności w jawnych posiedzeniach sądowych w postępowaniu cywilnym i sądowoadministracyjnym. 

 • 19.9.2017

  Ulga prorodzinna w rozliczeniu PIT

  Ulga na dzieci to jedna z najczęściej wykorzystywanych ulg podatkowych. Jest to rodzaj swoistej polityki prorodzinnej państwa, które stara się wspierać rodziców i rodziny wielodzietne. (...)