Łączny pozew o eksmisję i odszkodowanie

Pytanie:

Przez ostatnie dwa lata wynajmowałam, zgodnie z zawartą umową, mieszkanie pewnej rodzinie. 31.12.2006 ta umowa najmu się skończyła. Pomimo tego ci państwo nie chcą się wyprowadzić z mojego mieszkania. Chcę wnieść do sądu pozew o odszkodowanie i eksmisję. Zakładając, że sąd jest właściwy ze względu na ogólną wartość roszczeń, czy pozew o eksmisję i pozew o odszkodowanie za bezprawne zajmowanie lokalu nadają się do tego samego trybu postępowania, czy są dla nich przewidziane postępowania odrębne?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Oba roszczenia, zarówno windykacyjne, czyli o wydanie nieruchomości, a inaczej mówiąc o eksmisję, jak i o odszkodowanie za korzystanie z lokalu bez tytułu prawnego, należą do tego samego trybu postępowania, tj. do postępowania procesowego.

Nie jest dla żadnego z tych roszczeń przewidziane postępowanie odrębne. Np. postępowanie uproszczone dotyczy roszczeń wynikających z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty oraz roszczeń o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu.  

Pani nie będzie dochodziła zaległego czynszu najmu, lecz odszkodowanie za okres, w którym umowa już nie obowiązywała. Dlatego oba postępowania należą do trybu zwykłego.  

Zgodnie z art. 191 kodeksu postępowania cywilnego powód może dochodzić jednym pozwem kilku roszczeń przeciwko temu samemu pozwanemu, jeżeli nadają się one do tego samego trybu postępowania oraz jeżeli sąd jest właściwy ze względu na ogólną wartość roszczeń, a ponadto - gdy roszczenia są różnego rodzaju - o tyle tylko, o ile dla któregokolwiek z tych roszczeń nie jest przewidziane postępowanie odrębne ani też nie zachodzi niewłaściwość sądu według przepisów o właściwości bez względu na wartość przedmiotu sporu.

W razie dochodzenia roszczeń różnego rodzaju, jak w tym wypadku, o właściwości rzeczowej sądu nie decyduje więc ogólnie wartość dochodzonych roszczeń (por. post. SN z 24 maja 1979 r., II CZ 52/79, OSNCP 1979, nr 12, poz. 246).   

Koniecznie należy także wspomnieć o właściwości miejscowej sądu. Otóż roszczenie windykacyjne objęte jest właściwością wyłączną sądu w miejscu położenia nieruchomości; natomiast roszczenie o odszkodowanie wytacza się przed sąd miejsca zamieszkania pozwanego. W tym wypadku są to na szczęcie te same miejscowości.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: