e-prawnik.pl Porady prawne

Legalizacja urządzeń pomiarowych

Pytanie:

Osoba dokonująca naprawy urządzeń pomiarowych po naprawie przekazuje je do Urzędu Miar do legalizacji. Dostaje wyliczenie opłaty za legalizację i dokonuje zapłaty na rzecz Urzędu Miar. Wystawia fakturę dla użytkownika, w której wykazuje wartość naprawy opodatkowaną stawką 22% oraz legalizację przyrządów pomiarowych jako sprzedaż zwolnioną z symbolem PKWiU 75.13.18. Czy takie postępowanie jest prawidłowe?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Legalizacja urządzeń pomiarowych

25.10.2007

Usługi zaklasyfikowane do PKWiU 33.20.92, tj. Usługi napraw i konserwacji przyrządów, aparatów i urządzeń kontrolno - pomiarowych, badawczych i nawigacyjnych, podlegają opodatkowaniu podstawową 22% stawką podatku od towarów i usług z mocy zapisu art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Zatem usługi polegające na: wymianie, naprawie i legalizacji urządzeń pomiarowych zaklasyfikowane do ww. grupowania PKWiU podlegają opodatkowaniu stawką podatku j.w. (tak: informacja Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dni 15 lipca 2007 r., sygn. PP/4430/90/2004).

W powyższym kontekście kwalifikowanie legalizacji przyrządów pomiarowych jako "Usług administracji publicznej o charakterze ogólnym w zakresie gospodarki, handlu i polityki zatrudnienia" (PKWiU 75.13.18), może by kwestionowane.

Jeśli sposób klasyfikacji budzi wątpliwości, można zwrócić się do odpowiednich organów o dokonanie klasyfikacji. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania zainteresowany podmiot może zwrócić się o wskazanie zaklasyfikowania rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu lub usługi, towaru, środka trwałego lub obiektu budowlanego i wydanie opinii interpretacyjnej do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ