Legalizacja urządzeń pomiarowych

Pytanie:

Osoba dokonująca naprawy urządzeń pomiarowych po naprawie przekazuje je do Urzędu Miar do legalizacji. Dostaje wyliczenie opłaty za legalizację i dokonuje zapłaty na rzecz Urzędu Miar. Wystawia fakturę dla użytkownika, w której wykazuje wartość naprawy opodatkowaną stawką 22% oraz legalizację przyrządów pomiarowych jako sprzedaż zwolnioną z symbolem PKWiU 75.13.18. Czy takie postępowanie jest prawidłowe?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Usługi zaklasyfikowane do PKWiU 33.20.92, tj. Usługi napraw i konserwacji przyrządów, aparatów i urządzeń kontrolno – pomiarowych, badawczych i nawigacyjnych, podlegają opodatkowaniu podstawową 22% stawką podatku od towarów i usług z mocy zapisu art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Zatem usługi polegające na: wymianie, naprawie i legalizacji urządzeń pomiarowych zaklasyfikowane do ww. grupowania PKWiU podlegają opodatkowaniu stawką podatku j.w. (tak: informacja Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dni 15 lipca 2007 r., sygn. PP/4430/90/2004).

W powyższym kontekście kwalifikowanie legalizacji przyrządów pomiarowych jako "Usług administracji publicznej o charakterze ogólnym w zakresie gospodarki, handlu i polityki zatrudnienia" (PKWiU 75.13.18), może by kwestionowane.

Jeśli sposób klasyfikacji budzi wątpliwości, można zwrócić się do odpowiednich organów o dokonanie klasyfikacji. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania zainteresowany podmiot może zwrócić się o wskazanie zaklasyfikowania rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu lub usługi, towaru, środka trwałego lub obiektu budowlanego i wydanie opinii interpretacyjnej do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Reforma systemu metrologii

  Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie ma na celu dokonanie reformy systemu metrologii (...)

 • Kto decyduje, jakie automaty są „hazardowe”?

  Nastąpiła zmiana rozporządzenia dot. m.in. urządzeń losujących, urządzeń do gier i automatów do gier oraz zabezpieczenia informacji.

 • Jakie zmiany Prawa energetycznego przygotowano?

  Projekt ustawy ma na celu przyczynienie się do dalszego rozwoju rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz skutecznego wykonywania uprawnień przez regulatora, a także do świadomego zarządzania (...)

 • Wkrótce zmiany w Prawie budowlanym

  Prostszy i szybszy proces inwestycyjny w budownictwie, co przełoży się na wzrost liczby oddawanych mieszkań – taki ma być m.in. efekt zmian w Prawie budowlanym, które już uchwalił Sejm. (...)

 • Łatwiejsza legalizacja „starych” samowoli budowlanych?

  MIiR pracuje nad nowelizacją prawa budowlanego. Część zmian dotyczy „starych” samowoli budowlanych. MIiR chce wprowadzić prostą procedurą dla samowoli nie zagrażających bezpieczeństwu, (...)

NA SKÓTY