Legalność uzyskania dowodów w procesie karnym

Pytanie:

Czy jeżeli organ administracji państwowej uprawniony do kontroli przestrzegania prawa czy też policja dokona takich nagrań z naruszeniem ustawy Kodeks Postępowania Karnego np. przed wszczęciem dochodzenia, czy też bez uprzedniej zgody sądu lub prokuratora dokonuje obrazy ustawy kpk. Kiedy następuje obraza ustawy? W jaki sposób można osłabić moc takiego dowodu przed sądem jeśli jego zdobycie nastąpiło w sposób niezgodny z prawem np. nagrana rozmowa. Jak w praktyce sąd odnosi się do dowodów zdobytych z obrazą ustawy.

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 237 kodeksu postępowania karnego, po wszczęciu postępowania sąd na wniosek prokuratora może zarządzić kontrolę i utrwalanie treści rozmów telefonicznych w celu wykrycia i uzyskania dowodów dla toczącego sie postępowania lub zapobieżenia popełnienia nowego przestępstwa. Zgodnie natomiast z art. 241 zasada ta znajduje także zastosowanie do kontroli i utrwalania treści przekazów informacji innych niż rozmowy telefoniczne. Utrwalanie rozmów przez organy państwowe na innych zasadach, stanowi naruszenie ustawy kodeks postępowania karnego. Nie oznacza to jednak, że dowody uzyskane niezgodnie z ustawą nie będą mogły być wykorzystane w postępowaniu przed sądem. W polskiej procedurze karnej nie obowiązuje bowiem charakterystyczna dla ustawodawstwa amerykańskiego zasada owoców z zatrutego drzewa, zgodnie z którą nie może stanowić dowodu np. przedmiot, odnaleziony za pomocą uzyskanych zeznań, w trakcie których ograniczona została swoboda wypowiedzi. To samo dotyczy podsłuchiwania czy też utrwalania rozmów. Pomimo, iż utrwalanie takie, bez zgody sądu czy prokuratora stanowi obrazę ustawy, dowód tak uzyskany może w polskim procesie karnym stanowić dowód w sprawie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 10.2.2010

  Kiedy jestem uprawniony do żądania ustanowienia obrońcy z urzędu?

  Porada wskaże Ci jakie warunki musisz spełnić, by móc domagać się ustanowienia obrońcy z urzędu. Czy będziesz musiał zapłacić wyznaczonemu przez sąd obrońcy? Jakie są jego obowiązki w czasie (...)

 • 26.9.2016

  Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem

  Pokrzywdzonym jest osoba, która ucierpiała w wyniku przestępstwa, tzn. gdy przestępstwo naruszyło jej dobro prawne albo mu zagrażało. Dobrem prawnym, o którym mowa może być jakiekolwiek (...)

 • 11.1.2005

  Od kiedy zmiana dowodów rejestracyjnych stanie się naszym koszmarem?

  Dowód rejestracyjny to w przypadku posiadacza pojazdu jak każdy wie niezbędny dokument. Bez niego nie można poruszać się tym środkiem lokomocji, choćby własnym. Tymczasem już od jakiegoś czasu (...)

 • 30.10.2015

  Zasady uznawania dowodu zagranicznego w Polsce

  Ustawodawca wprowadzając do obowiązującego Kodeksu postępowania karnego art. 587, zdecydował się wypełnić istniejącą w poprzednio obowiązującym kodeksie z 1969 r. lukę w zakresie dopuszczalności (...)

 • 20.9.2012

  Jakie dowody są dopuszczane w procesie karnym, a jakie nie?

  Proces karny nie zna legalnej teorii dowodowej, a w Kodeksie postępowania karnego nie sformułowano zamkniętego katalogu dowodów, w związku z czym dowodem może być wszystko to, co przyczynić się (...)