Licencja na transport drogowy w spółce cywilnej

Pytanie:

"Jest spółka cywilna 2 osób. Spółka świadczy usługi transportu międzynarodowego. Posiada licencje na transport międzynarodowy. Czy wystąpienie jednego ze wspólników ze spółki ma jakiś wpływ na licencje?"

Odpowiedź prawnika: Licencja na transport drogowy w spółce cywilnej

Art. 4 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wskazuje, iż za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Jak więc wynika z powyższego spółka cywilna została całkowicie pozbawiona statusu przedsiębiorcy. Spółka cywilna nie posiada  więc osobowości prawnej, a w związku z tym jedynie wspólnicy są podmiotami stosunków gospodarczych, spółka zaś stanowi jedynie formę współdziałania kilku przedsiębiorców.

Oznacza to, że wszyscy wspólnicy spółki cywilnej, nie zaś sama spółka cywilna, zobowiązani są do uzyskania licencji na wykonywanie działalności gospodarczej w przedmiocie transportu drogowego. Jeżeli jeden ze wspólników (dwuosobowej spółki cywilnej) występuje ze spółki, wówczas spółka przestaje istnieć, ale obaj przedsiębiorcy nadal mogą prowadzić działalność gospodarczą w swoim zakresie, a w związku z tym ich licencje nie zostaną cofnięte (nadal będą ważne).

Art. 15 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym wyraźnie wskazuje sytuację, w których licencja zostaje cofnięta. Zgodnie z tym przepisem, licencję cofa się:

 1. w przypadku gdy:  

  • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej licencją,  

  • przedsiębiorca nie podjął działalności objętej licencją w ciągu 6 miesięcy od dnia jej wydania, pomimo wezwania organu licencyjnego do jej podjęcia;  

 2. jeżeli jej posiadacz:  

  • nie spełnia wymagań uprawniających do wykonywania działalności w zakresie transportu drogowego,  

  • rażąco naruszył warunki określone w licencji lub inne warunki wykonywania działalności objętej licencją określone przepisami prawa,  

  • odstąpił licencję osobie trzeciej,  

  • zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej objętej licencją, a w szczególności nie wykonuje, na skutek okoliczności zależnych od niego, transportu drogowego co najmniej przez 6 miesięcy,  

  • rażąco narusza przepisy dotyczące czasu pracy kierowców lub kwalifikacji kierowców;  

 3. jeżeli posiadacz licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką samowolnie zmienia wskazania urządzeń pomiarowo-kontrolnych, zainstalowanych w pojeździe,  

 4. jeżeli przedsiębiorca wykonujący transport drogowy w zakresie, o którym mowa w art. 4 pkt 3 lit. b, zlecił wykonanie przewozu rzeczy podmiotowi nieposiadającemu licencji.

W związku z powyższym, w opisanej sytuacji, w przypadku wystąpienia jednego z dwóch wspólników ze spółki cywilnej, a tym samym likwidacji spółki cywilnej, licencje obu wspólników pozostaną ważne. Przedsiębiorcy ci, nie zaprzestaną bowiem w ogóle wykonywania działalności gospodarczej, przestanie ich tylko wiązać "umowa cywilnoprawna o współpracy" (umowa spółki cywilnej).

Jeżeli jednak przed wystąpieniem jednego z dwóch wspólników, do spółki przystąpi trzeci (posiadający licencję na wykonywania transportu drogowego), wówczas w momencie wystąpienia drugiego (którego tym samym licencja nadal będzie ważna), spółka cywilna nadal będzie istniała, a licencje pozostałych wspólników też ważne (albowiem nie zaprzestaną oni działalności gospodarczej).


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika