Licencja niewyłączna na korzystanie

Pytanie:

Czy możliwe jest przygotowanie umowy: przekazania praw autorskich i użyczenia ich. Ktoś przekazuje mi swoją bazę danych zezwalając na ich publikację, a ja z kolei użyczam je portalowi internetowemu gdzie następuje publikacja, ale chcę się zabezpieczyć porozumieniem właściciela bazy danych z tymże oraz innymi portalami. Jestem twórcą sposobu wykorzystania bazy danych.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeżeli baza danych spełnia wymagania dotyczące zakwalifikowania jej jako utworu w rozumieniu prawa autorskiego, a wiec indywidualności i oryginalności, majątkowe prawa autorskie do tej bazy danych mogą być przedmiotem obrotu. Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autorskie praa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy. Umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich lub umowa o korzystanie z utworu nazywana jest licencją. Znane są dwa podstawowe rodzaje licencji - wyłaczne i niewyłączne. Co do zasady przeniesienie prawa autorskich jest umowa niewyłączną, co oznacza, że nabywca majątkowych praw autorskich może przenieść je na inne osoby. Wyłączenie tego uprawnienia może nastąpić jedynie w umowie licencji. Jeżeli więc umowa przeniesienia majątkowych praw autorskich nie stanowi inaczej, ich nabywca może przenieść je na osoby trzecie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: