Limit zwolnienia podmiotowego z VAT

Pytanie:

"W ramach prowadzonej firmy będę agentem ubezpieczeniowym i jednocześnie będę świadczyć usługi transportowe. Na początku nie będę podatnikiem VAT. Kiedy usługi ubezpieczeniowe są zwolnione z VAT? Jeśli jednocześnie wykonuje się usługi zwolnione z VAT (np. ubezpieczeniowe) i opodatkowane (np. transportowe), to do limitu, którego przekroczenie zobowiązuje do rejestracji VAT, zalicza się tylko usługi opodatkowane czy wszystkie, w tym również zwolnione?"

Odpowiedź prawnika: Limit zwolnienia podmiotowego z VAT

1) Usługi ubezpieczeniowe, będące usługami pośrednictwa finansowego (PKWiU 65-67), są zwolnione z podatku od towarów i usług (pozycja 3 załącznika nr 4 do ustawy o VAT), z wyłączeniem jedynie usług doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.20.10-00.20, -00.30) – podlegających opodatkowaniu VAT, z wyjątkiem z kolei – zwolnionych od VAT – usług świadczonych przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczonych w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń.

2) Podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (VAT) w trakcie roku podatkowego jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty 10.000 Euro (art. 113 ust. 9 ustawy o VAT).

Zgodnie z art. 113 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, do wartości tej sprzedaży nie wlicza się m.in. odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku.

Oznacza to, że do ustalenia obrotu, do przekroczenia którego podatnik jest zwolniony podmiotowo z VAT uwzględnia się jedynie wartość transakcji podlegających opodatkowaniu.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika