List polecony

Pytanie:

"Na poczcie czeka do odbioru list polecony z policji. List był powtórnie awizowany. Aktualnie jestem chory i przebywam na zwolnieniu lekarskim. Ostateczny termin odbioru tego listu przypada na dzień, w którym będę jeszcze na zwolnieniu lekarskim. Nie wiem, co mam zrobić w tym przypadku, tzn. czy będąc na zwolnieniu lekarskim powinienem odebrać list. Jakie mam możliwości postępowania w tym przypadku i jakie konsekwencje wynikają z tych możliwości? "

Odpowiedź prawnika: List polecony

List jest związany prawdopodobnie z prowadzonym przez Policję dochodzeniem. Dochodzenie jest formą postępowania przygotowawczego, które jest kategorią postępowania karnego. Co do zasady, w postępowaniu karnym pisma doręcza się za pokwitowaniem odbioru. Jeżeli doręczenie nie było możliwe z uwagi na fakt, że nie zastano pod wskazanym adresem Pana (adresata) lub domownik, administracja lub dozorca domu nie podjęły się przekazania pisma Panu, pismo przesłane pocztą pozostawia się w najbliższej placówce pocztowej operatora publicznego (a więc Poczty Polskiej). O pozostawieniu pisma w najbliższej placówce pocztowej doręczający umieszcza zawiadomienie w skrzynce do doręczania korespondencji bądź na drzwiach mieszkania adresata lub w innym widocznym miejscu ze wskazaniem, gdzie i kiedy pismo pozostawiono oraz że należy je odebrać w ciągu 7 dni, w razie bezskutecznego upływu tego terminu, należy czynność zawiadomienia powtórzyć jeden raz. W opisanym przez Pana przypadku nastąpiło powtórzenie czynności.

Konsekwencją nieodebrania pisma jest uznanie go za doręczone, a więc przyjęcie, że zapoznał się Pan z jego treścią. Nie ma przy tym żadnego znaczenia, że przebywa Pan na zwolnieniu lekarskim. Trudno określić konsekwencje nieodebrania pisma bez znajomości jego treści. Jeżeli został Pan zawiadomiony o wszczęciu postępowania przeciwko Panu jako podejrzanemu lub pokrzywdzonemu, sam pozbawia się Pan możliwości udziału w postępowaniu, co będzie rzutowało na jego wynik (np. nie przedstawi Pan argumentów na swoją obronę). Jeżeli został Pan wezwany w charakterze świadka z obowiązkiem osobistego stawiennictwa, może zostać na Pana nałożona grzywna z powodu niestawiennictwa. W przypadku, gdyby takie niestawiennictwo było wynikiem choroby, jest ono usprawiedliwione - w takim wypadku jednak powinien się Pan legitymować zwolnieniem wystawionym przez uprawnionego lekarza sądowego.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika