Lista płac - treść dokumentu

Pytanie:

"Jakie szczegółowe elementy powinna zawierać lista płac? Jakie przepisy to regulują? "

Odpowiedź prawnika: Lista płac - treść dokumentu

Przepisy prawa pracy nie zawierają szczegółowej regulacji dotyczącej listy płac, na której pracownik kwituje odbiór wynagrodzenia. Zgodnie jednak z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, pracodawca zakłada i prowadzi odrębnie dla każdego pracownika imienną kartę (listę) wypłacanego wynagrodzenie za pracę i innych świadczeń związanych z pracą (§ 8 pkt 2 rozporządzenia). Lista płac stanowi więc element dokumentacji pracowniczej. Prawidłowo prowadzona dokumentacja nie musi w każdym przypadku zawierać podpisów pracownika – w przypadku wypłaty wynagrodzenia bezgotówkowego, pracownik nie jest zobowiązany do podpisywania listy. Także i ta regulacja nie wskazuje jednak na szczególne wymagania dotyczące treści tego dokumentu.

Na marginesie można także wspomnieć, iż jeżeli w zakładzie pracy potwierdzenie odbioru wynagrodzenia przez pracownika dokonywane jest na liście zbiorczej, niezbędne jest zwrócenie uwagi na to, aby zachować uprawnienia pracowników związane z ochroną ich danych – w tym danych dotyczących wynagrodzenia.


Grzegorz Pawelec

Adwokat

Wpisany na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej.


Przez wiele lat szef redakcji serwisu e-prawnik.pl, aktualnie prowadzi własną Kancelarię Adwokacką w Krakowie, w ramach której świadczy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców.


Specjalizuje się w szeroko pojętej cywilistyce oraz prawie nowych technologii (e-commerce, prawo internetu). Reprezentuje także klientów indywidualnych w sprawach ubezpieczeniowych i karnych.


Autor licznych artykułów o tematyce prawniczej, publikowanych nie tylko na stronach serwisu e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika