Lista płac - treść dokumentu

Pytanie:

Jakie szczegółowe elementy powinna zawierać lista płac? Jakie przepisy to regulują?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przepisy prawa pracy nie zawierają szczegółowej regulacji dotyczącej listy płac, na której pracownik kwituje odbiór wynagrodzenia. Zgodnie jednak z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, pracodawca zakłada i prowadzi odrębnie dla każdego pracownika imienną kartę (listę) wypłacanego wynagrodzenie za pracę i innych świadczeń związanych z pracą (§ 8 pkt 2 rozporządzenia). Lista płac stanowi więc element dokumentacji pracowniczej. Prawidłowo prowadzona dokumentacja nie musi w każdym przypadku zawierać podpisów pracownika – w przypadku wypłaty wynagrodzenia bezgotówkowego, pracownik nie jest zobowiązany do podpisywania listy. Także i ta regulacja nie wskazuje jednak na szczególne wymagania dotyczące treści tego dokumentu.

Na marginesie można także wspomnieć, iż jeżeli w zakładzie pracy potwierdzenie odbioru wynagrodzenia przez pracownika dokonywane jest na liście zbiorczej, niezbędne jest zwrócenie uwagi na to, aby zachować uprawnienia pracowników związane z ochroną ich danych – w tym danych dotyczących wynagrodzenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: