Mandat karny a przepisy porządkowe

Pytanie:

5 czerwca 2006 r weszło w życie rozporządzenia MSWiA (Dz.U. 2006 r. Nr 94, poz. 653) w sprawie warunków uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej, nakazujące powiadamianie właściwej Placówki Straży Granicznej o zamiarze np. wędkowania na wodach granicznych na co najmniej 24 godziny przed zamiarem wykonywania tej czynności. Co grozi za niepowiadomienie? Czy właściwym jest karanie mandatem karnym z art. 54 kw za naruszenie obowiązku zgłoszenia np. wędkowania na wodach granicznych? Czy rozporządzenie to jest przepisem porządkowym?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 54 jako wykroczenie określa zachowanie polegające na wykraczaniu przeciwko wydanym na podstawie ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu w miejscu publicznym. Przepis ten ma charakter blankietowy. W związku z powyższym, można przyjąć, iż odpowiedzialność na podstawie tego przepisu ponieść będzie można jedynie po ustaleniu, że zachowanie sprawcy narusza przepisy porządkowe obowiązujące w danym miejscu i czasie oraz że przepisy tego rodzaju zostały wydane i w odpowiedni sposób ogłoszone.

Jak wynika z w/w przepisu, ma on na celu ochronę porządku i spokoju publicznego ludzi w miejscach publicznych (tj. centra handlowe czy parki lub place), a więc wykroczenie określone w art. 54 zalicza się do grupy wykroczeń chroniących porządek i spokój w miejscach publicznych.

W przedstawionym stanie faktycznym nie chodzi stricte o porządek i spokój publiczny, albowiem chodzi tu o ochronę granicy państwowej, a więc rozporządzenie wskazane w opisie sytuacji nie będzie miało charakteru porządkowego.

W związku z powyższym funkcjonariusz Straży Granicznej nie jest uprawniony w w/w przypadku do karania mandatem karnym na podstawie art. 54 kw.

W kwestii kompetencji Straży Granicznej w w/w zakresie proponujemy zapoznać się z odpowiedzią zatytułowaną Kompetencje do składania wniosku o ukaranie

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: