Metoda kasowa rozliczeń

Pytanie:

Prowadzę działalność gospodarczą. Słyszałem o dwóch metodach rozliczeń kosztów: kasowej i memoriałowej. Na czym polegają te metody i czy możliwość wyboru dotyczy tylko rozliczenia kosztów uzyskania, czy też rozliczenia przychodu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zasady rozliczania kosztów przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych określone są w art. 22 ust. 4 i kolejnych ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i faktycznie funkcjonują pod określeniami metody kasowej i metody memoriałowej. Zgodnie bowiem z zasadą ogólną koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione (zasada kasowa). Jednakże  u podatników prowadzących księgi rachunkowe koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody (zasada memoriałowa). Zasada memoriałowa może mieć zastosowanie również do podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów, pod warunkiem że stale w każdym roku podatkowym księgi te będą prowadzone w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów uzyskania przychodów odnoszących się tylko do tego roku podatkowego.

Powyższe metody i zasady dotyczą tylko rozliczania kosztów podatkowych i nie dotyczą rozliczania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: