Metody unikania podwójnego opodatkowania

Pytanie:

"Generalnie miałam jechać do Walii, ale jeśli okazałoby się, że mniejsze podatki płaciłabym przy wyjeździe do Irlandii, starałabym się o pracę tam właśnie. Jak wygląda wyłączenie z progresją (zdaje się, że obowiązuje w Irlandii)? Czy jest bardziej korzystne od odliczenia proporcjonalnego (Wielka Brytania)? Chciałabym jechać z dwójką dzieci - czy to ma jakieś znaczenie?"

Odpowiedź prawnika: Metody unikania podwójnego opodatkowania

W większości polskich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (np. z Irlandią) właściwą metodą jest metoda wyłączenia z progresją. W takiej sytuacji dochód uzyskany z pracy najemnej w obcym państwie jest wyłączony z opodatkowania w Polsce, z tym że w przypadku, gdy dana osoba uzyskuje również dochody w Polsce, to jest on brany pod uwagę przy ustalaniu właściwej stawki opodatkowania dla tego dochodu uzyskanego w Polsce (art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Jednakże część polskich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (np. z Wielką Brytanią) nakazuje stosować mniej korzystną dla podatnika metodę zaliczenia zwykłego (proporcjonalnego, metodę odliczenia podatku zapłaconego za granicą), zgodnie z którą dochody uzyskane z pracy najemnej w obcym państwie łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym (art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Dla stosowania wskazanych wyżej metod unikania podwójnego opodatkowania nie ma znaczenia okoliczność, że przykładowo podatnik wyjedzie za granicę z dziećmi. Są o one stosowane, gdy np. dana osoba wyjeżdża do pracy za granicę, ale nie na stałe, lecz pozostając rezydentem Polski (tu jest jej miejsce stałego zamieszkania).


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika