Miejsce pobytu dłużnika

Pytanie:

"Mój dłużnik (prawomocny wyrok sądu, bezskuteczna egzekucja komornicza) uchyla się od zapłaty długu. Nie odbiera listów poleconych. Wysłane listy przychodzą zwrotnie z adnotacją listonosza, że nie mieszka pod wskazanym adresem. Żeby skutecznie przeprowadzić egzekucje komorniczą muszę podać komornikowi miejsce zamieszkania czy zatrudnienia dłużnika. W jaki sposób mogę ustalić miejsce pobytu, zameldowania czy zatrudnienia dłużnika? Czy mam się z tym zwrócić do policji? Czy policja ma obowiązek pomóc mi w tym zakresie? Czy odpłatnie robi to komornik?"

Odpowiedź prawnika: Miejsce pobytu dłużnika

Ustawa z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności w rozdziale 6 reguluje zagadnienie udostępniania danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców.

Zgodnie z przepisem art. 46 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy dane są udostępniane osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny. Wezwanie organu postępowania egzekucyjnego – komornika, do wskazania adresu zameldowania dłużnika jest taką podstawą i uzasadnia interes prawny uzyskania informacji. W związku z tym należy złożyć odpowiedni wniosek (w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem platformy ePUAP). Dane te są przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego. Jeżeli wniosek jest składany w formie pisemnej, należy kierować go na adres: Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, Wydział Udostępniania Danych, ul. Smyczkowa 10, 02-678 Warszawa. Wnioski kierowane w formie dokumentu elektronicznego należy złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu. Wniosek winien być opłacony, a w załączeniu należy wysłać pismo od komornika wzywające do podania adresu dłużnika. Opłacony wniosek wraz z pismem komornika będzie podstawą do wydania takiego zaświadczenia. Następnie po uzyskaniu zaświadczenia konieczne będzie doręczenie go organowi prowadzącemu postępowanie egzekucyjne. Wzór wniosku oraz informacje dotyczące opłat znajdują się na właściwej stronie MSWiA.

Dane jednostkowe udostępnione na podstawie wnioskiu nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku.

Należy nadmienić, iż termin w którym Wydział Udostępniania Informacji udziela zaświadczenia wynosi ok. 4 miesiące. Spowodowane jest to bardzo dużą ilością wniosków, dlatego tez oczekując na w/w dokument należy uzbroić się w cierpliwość.

Organy ścigania mogą podejmować czynności na podstawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Dlatego w przedstawionym stanie faktycznym należy ustalić, czy istnieją podstawy skierowania do prokuratora zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i czy zachowanie dłużnika realizuje znamiona jakiegoś typu czynu zabronionego – np. oszustwa.


Grzegorz Pawelec

Adwokat

Wpisany na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej.


Przez wiele lat szef redakcji serwisu e-prawnik.pl, aktualnie prowadzi własną Kancelarię Adwokacką w Krakowie, w ramach której świadczy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców.


Specjalizuje się w szeroko pojętej cywilistyce oraz prawie nowych technologii (e-commerce, prawo internetu). Reprezentuje także klientów indywidualnych w sprawach ubezpieczeniowych i karnych.


Autor licznych artykułów o tematyce prawniczej, publikowanych nie tylko na stronach serwisu e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika