Molestowanie seksualne

Pytanie:

Jakie są podstawy prawne do oskarżenia pracodawcy o molestowanie seksualne? Jakie są konsekwencje takiego oskarżenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie a art. 199 kodeksu karnego, kto, przez nadużycie stosunku zależności lub wykorzystanie krytycznego położenia, doprowadza inną osobę do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

W opisanej sytuacji może mieć zastosowanie ten przepis kk. Jednakże muszą zostać spełnione wszelkie przesłanki, aby zachowanie pracodawcy można było zakwalifikować zgodnie z powyższym artykułem. Zachowanie sprawcy musi więc wykorzystywać istniejący stosunek rzeczywistej zależności - dobrym przykładem może być stosunek pracodawca - pracownik. Stosunek zależności musi zostać z całą świadomością poprzez sprawcę wykorzystany w celu wywarcia wpływu na psychikę drugiej osoby, która poprzez ten wpływ, poddaje się danej czynności seksualnej. W żadnej mierze zachowanie sprawcy nie może wynikać z przyzwolenia lub też zachęty od strony ofiary.

Zgodnie z art. 205 kodeksu karnego, przestępstwo z art. 199 kk ścigane jest na wniosek pokrzywdzonego. W tym celu, należy fakt molestowania seksualnego zgłosić w prokuraturze.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Compliance w przedsiębiorstwie a molestowanie seksualne i mobbing

  Występowanie w firmie zjawiska molestowania seksualnego czy mobbingu można ująć w kategorii ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 • Pomoc dla pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa

  Ktoś cię okradł, pobił, napadł albo zniszczył twoją własność? A może stosuje wobec ciebie bądź bliskiej ci osoby przemoc psychiczną lub fizyczną? Oznacza to, że jesteś osobą pokrzywdzoną (...)

 • Compliance a wymóg raportowania informacji pozafinansowych

  W ostatnim czasie Unia Europejska zaczęła zwracać coraz większą uwagę na doniosłość danych pozafinansowych firm w takich obszarach jak kwestie środowiskowe, społeczne, pracownicze, poszanowanie (...)

 • Równe traktowanie w pracy

  Zasada równych praw z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków należy do podstawowych zasad prawa pracy. Kodeks pracy zakazuje również wszelkiej dyskryminacji w (...)

 • Zasada równego traktowania w zatrudnieniu

  Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest zasada równego traktowania w zatrudnieniu. W związku z dostosowywaniem prawa polskiego do wymogów prawa Unii Europejskiej, zasada równego traktowania ze (...)