Możliwość dalszej gry wygraną rzeczową

Pytanie:

"Czy gry na automatach na punkty tzw. czasówki - wrzucasz monetę i od szczęścia lub umiejętności zależy, czy można zdobyć punkty i dłuższy czas gry, jest grą na automatach w rozumieniu ustawy i wymaga zezwolenia? Czy wygrane punkty i możliwość dłuższej gry to wygrana rzeczowa ? Jakie przepisy regulują kwestie zezwolenia gry na automatach i kto takie zezwolenie wydaje?"

Odpowiedź prawnika: Możliwość dalszej gry wygraną rzeczową

Kwestie związane z grami są przedmiotem regulacji ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r., Nr 4, poz. 27). Urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych jest dozwolone wyłącznie na zasadach określonych w ustawie.  Działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, gry bingo pieniężne, zakładów wzajemnych, gier na automatach oraz gier na automatach o niskich wygranych może być prowadzona wyłącznie w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych lub gier na automatach udziela minister właściwy do spraw finansów publicznych. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może przekazać, w drodze rozporządzenia, określonym dyrektorom izb skarbowych i naczelnikom urzędów skarbowych uprawnienia do wydawania zezwoleń na urządzanie loterii fantowych, gry bingo fantowe, loterii promocyjnych i loterii audioteksowych urządzanych na obszarze jednego województwa oraz określić szczegółowy sposób ich wydawania, uwzględniając ochronę praw grających oraz potrzebę właściwej kontroli urządzania i prowadzenia gier.

Zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych udziela izba skarbowa, na której obszarze działania są urządzane i prowadzone takie gry.

Grami na automatach są gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych i elektronicznych. Grami na automatach o niskich wygranych są gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych i elektronicznych o wygrane pieniężne lub rzeczowe, w których wartość jednorazowej wygranej nie może być wyższa niż równowartość 15 euro, a wartość maksymalnej stawki za udział w jednej grze nie może być wyższa niż 0,07 euro. Równowartość 15 euro i 0,07 euro ustala się według kursu kupna, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia poprzedniego roku kalendarzowego. Minister właściwy do spraw finansów publicznych rozstrzyga, w drodze decyzji, czy gra losowa, zakład wzajemny, gra na automacie lub gra na automacie o niskich wygranych jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą na automacie albo grą na automacie o niskich wygranych w rozumieniu ustawy.

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Administracyjnego w Warszawie, sygn. akt II SA 1438/2003 i II SA 1900/2003, automaty do gry, w których wygraną jest możliwość kontynuowania gry, są automatami w rozumieniu ustawy o grach i zakładach wzajemnych. Stwierdzenie to zostało potwierdzone w wyroku NSA z dnia 30 listopada 2004 r. , sygn. akt GSK 967/2004, w którym sąd stwierdził, że wygraną rzeczową w rozumieniu jest nie tylko uzyskanie własności rzeczy, lecz również nabycie uprawnień do korzystania z rzeczy, w tym także możliwości kontynuowania gry.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • ROBSON 2012-01-09 03:45:28

    Z MOJEGO LOKALU ZABRANO MASZYNY,JAKIE MAM SZANSE NA WSTAWIENIE NOWYCH. PROSZĘ O POMOC MOŻE KTOŚ MA POMYSŁA?POZDRAWIAM


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika