Nadpłata wynikająca z formularza PIT-40A/11A

Pytanie:

"W zeznaniu podatkowym PIT 40 suma zaliczek pobranych przez organ rentowy jest wyższa niż podatek należny (nadpłata). Organ rentowy zwrócił nadpłatę z bieżącymi świadczeniami. Gdzie należy wykazać nadpłatę w PIT-37?"

Odpowiedź prawnika: Nadpłata wynikająca z formularza PIT-40A/11A

W sytuacji opisanej w pytaniu chodzi zapewne o druk PIT-40A/11A (nie zaś PIT-40). Jeśli między zaliczkami pobranymi w trakcie roku podatkowego przez organ rentowy a podatkiem należnym za rok podatkowy powstanie różnica na korzyść podatnika (nadpłata), organ rentowy zalicza ją na poczet zaliczki należnej za marzec roku następującego po roku podatkowym. Jeżeli zaś nadpłata przekracza tę zaliczkę, zostaje zwrócona łącznie z bieżącymi świadczeniami.

Podatnicy, którzy pomimo otrzymania rocznego obliczenia podatku, zamierzają rozliczyć się z urzędem skarbowym, do zeznania podatkowego przepisują kwoty z poz. 54-56 formularza PIT-40A (kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne przepisują z poz. 33). W wyniku rozliczenia może się okazać oczywiście, że wysokość podatku będzie inna niż wykazana na druku PIT-40A (a więc również wysokość nadpłaty będzie inna). Jeśli po rozliczeniu okaże się, że suma zaliczek przekroczy wysokość podatek za rok podatkowy, nadpłata wynikająca z tego zeznania zostanie wykazana w poz. 115 zeznania PIT-37.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Andrzej 2019-02-13 15:55:43

    Dlaczego przenosząc do PIT-37 poz.50 z PIT-40A (która wynosi w moim przypadku 0zł) zobowiązanie wynikające z PIT-37 zwiększa się o kwotę "nadpłaty"? Czy gdybym nie musiał wypełniać PIT-37 to PIT-40A wyglądałby tak samo? Przecież wtedy dostałbym zwrot "nadpłaty" w rozliczeniu marca bez konieczności wpłaty tej kwoty z tytułu rozliczenia PIT-37. Skąd jest różnica?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika