Nadzór kierowniczy i odpowiedzialność za jego brak

Pytanie:

Jaka jest odpowiedzialność kierownika danej jednostki organizayjnej za nieprzestrzeganie przez jego pracowników przepisów bhp, co ma miejsce podczas jego nieobecności? Czy można karać osobę na stanowisku kierowniczym za brak tzw. nadzoru kierowniczego za zdarzenia mające miejsce podczas jego dnia wolnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeżeli w zakładzie nie ma powołanej służby bezpieczeństwa pracy, to odpowiedzialność za to bezpieczeństwo jest kierownik zakładu pracy. Kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pracownika musi łączyć się z niedopełnieniem jednego z obowiązków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Taki związek przyczynowy zachodzi wówczas, gdy wykonanie danego obowiązku w istotny sposób zmniejszyło stopień tego niebezpieczeństwa. To, że kierownik nie znajdował się w czasie wystąpienia skutku (w czasie powstania zagrożenia) na terenie zakładu nie oznacza automatycznie, że nie można mu przypisać winy. Jest on bowiem zobowiązany zapewnić odpowiedni stopień bezpieczeństwa. Dopiero, gdyby stopień tego bezpieczeństwa zmniejszył się do niedopuszczalnego poziomu w trakcie jego nieobecności i kierownik nie miał możliwości przewidzenia tego, można by mówić ewentualnie o barku winy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY