e-prawnik.pl Porady prawne

Następca prawny Prezydium PRN

Pytanie:

Kto jest następcą prawnym Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tychach?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Następca prawny Prezydium PRN

15.12.2005

Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Bowiem z biegiem lat poszczególne podmioty przejmowały zadania Prezydium PRN. Podmioty te przejmowały również odpowiedzialność za zobowiązania. W każdym razie Prezydium PRN reprezentowało interesy Skarbu Państwa. Wskazanie jako zobowiązanego Skarbu Państwa i podanie Prezydium PRN powinno spowodować, że np. w razie wniesienia pozwu, Sąd ma obowiązek ustalenia odpowiedniego statio fisci.

Należy wskazać również orzeczenie SN III ARN 3/94, które stanowi, że Gminy odpowiadają po dniu 27 maja 1990 r. za zobowiązania byłych rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego, które pozostają w związku z przejętymi przez gminy zadaniami i kompetencjami, wynikającymi z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. 1990 r. Nr 16 poz. 95 ze zm.). Pozostałe, nie zaspokojone do dnia 27 maja 1990 r. zobowiązania Skarbu Państwa obciążają organy administracji rządowej.

Za zlikwidowane Powiatowe Rady Narodowe zobowiązania przejęły Wojewódzkie Rady i terenowe organy stopnia podstawowego w zakresie przejętych zadań. W zakresie nie przejętych zobowiązań odpowiada Skarb Państwa.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Następca prawny Prezydium PRN

danuta

28.7.2013 14:17:58

Re: Następca prawny Prezydium PRN

Byłam pracownikiem PPRN w Świdwinie w latach 1973 do 1975 r do czasu likwidacji, mam problemy w ZUS oraz w sądzie pracy udowodnienia swoich zarobków, pomimo świadectwa pracy, gdzie jest wyrażnie wpisane moje stanowisko referenta z wysokością zarobków


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ