Nieokreślony charakter zabudowy

Pytanie:

Na działce rolnej stoi domek drewniany, nie osadzony w ziemi tylko stojący na palach. Nie ma pozwolenia na zabudowę - nie występowaliśmy o nie, bo ustawa "Prawo budowlane" z 1994r. z późn. zm. nie przewiduje tego typu zabudowy. Według art. 3 można by jedynie uznać to za budynek tymczasowy, jednak do tego potrzebne by było określenie czasu rozbiórki lub przeniesienia - a więc w świetle prawa to w ogóle nie jest budynek. Nadzór budowlany wszczął postępowanie, zaklasyfikował tą konstrukcję jako "zabudowa letniskowa" i domaga się okazania pozwolenia na zabudowę. Co więcej, dowiedzieliśmy się że rok temu obszar, na którym leży nasza działka, stał się obszarem chronionego krajobrazu (o czym nikt nas nie raczył poinformować) i przez to dochodzi następne obostrzenie: Zakaz budowania czegokolwiek do 100 metrów od linii brzegowej jezior. Altana znajduje się około 50 metrów. Altana powstała głównie w celu przechowywania łodzi, ale także po to, aby podczas pobytu nad jeziorem móc "schować się przed deszczem". Nadzór budowlany opisał konstrukcję następująco: Budynek o wymiarach 6.50x5.00m, wysokość 5.30m, obiekt parterowy z poddaszem użytkowym niepodpiwniczony, osadowiony na bloczkach betonowych. Ściany drewniane, konstrukcja dachu drewniana krokwiowa, dach dwuspadowy pokryty płytami falistymi "ondulina". W budynku brak instalacji wewnętrznych, tzn. elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i grzewczej. Czy fakt, że ustawa Prawo Budowlane nie wspomina o takim typie zabudowy może oznaczać, że to w ogóle nie jest budynek, i jak wykazać, że w związku z tym nadzór budowlany wszczął postępowanie na podstawie własnej, niezgodnej z prawem klasyfikacji naszej konstrukcji?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z ustawą prawo budowlane pozwolenie na budowę jest potrzebne w przypadku każdej budowy, poza wyjątkami wymienionymi w art. 29 ustawy prawo budowlane. Budowa zaś to wykonywanie każdego obiektu budowlanego, nie tylko budynku, ale także budowli bądź obiektu małej architektury. Budowlę zaś definiuje art. 3 pkt 3 tej ustawy. Definicja ta nie jest szczególnie jasna, w literaturze jednak przyjmuje się, iż jest nią każdy obiekt budowlany inny niż budynek lub obiekt małej architektury (Wiśniewski Adam, Łaczmańska Monika, Godlewski Rafał, Kisilowska Helena (redakcja), Nosek Wojciech, Sypniewski Dominik, Woźniak Agnieszka, Woźniak Cezary, Prawo budowlane z umowami w działalności inwestycyjnej.

Komentarz, Warszawa 2008 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie I) ss. 448). W orzecznictwie uznawano za budowle wszystkie instalacje, które są trwale związane z gruntem, przy czym to trwałe związanie z gruntem należy rozumieć tak jak to ma miejsce w Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2008 r. II SA/Wr 705/2007 „O tym, czy obiekt budowlany jest trwale związany z gruntem, czy też nie, nie świadczy jedynie sposób w jaki zagłębiono go w gruncie, ani też technika w jakiej tego dokonano. Istotne jest natomiast, czy posadowienie to jest na tyle trwałe, że opiera się czynnikom mogącym zniszczyć ustawioną na nim konstrukcję i zapewnia bezpieczeństwo. W przypadku urządzenia reklamowego o rozmiarach takich, jak w niniejszej sprawie, polega to na zapewnieniu słupowi i tablicy takiej podstawy, która uniemożliwi jej przesunięcie, przewrócenie czy też zapewni odporność na silne podmuchy wiatru." W orzeczeniu tym chodziło o reklamę, ale uwagi te mogą też odnosić się do obiektu wskazanego w pytaniu.  Jeśli zatem konstrukcja Państwa obiektu jest na tyle trwała, że uniemożliwia jego przesunięcie, przewrócenie, zapewnia odporność na silne podmuchy wiatru, to można przyjąć, iż jest to budowla w rozumieniu art. 3 pkt 3.

Co do zasady na taką wykonanie takiej budowli konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Wyjątki od tego stanowią sytuacje opisane a art. 29 ust. 1 (przy czym należy pamiętać, iż w niektórych przypadkach konieczne jest samo zgłoszenie obiektu właściwemu organowi). W tej sytuacji w grę wchodzić może ewentualnie powołanie się na art. 29 ust. 1 pkt. 2, mówiący o wiatach i altanach, przy czym musielibyście Państwo wykazać, iż istotnie mamy tu do czynienia z wiatą bądź altaną, na które nie trzeba uzyskiwać pozwolenia (choć i tak konieczne jest tu dokonanie zgłoszenia takiego obiektu, którego to obowiązku jak rozumiem również Państwo nie dopełnili). Jest to o tyle trudne, iż pojęcie to nie jest definiowane w ustawie, bardzo wiele zależy tu od oceny organów nadzoru budowlanego. W razie negatywnego dla Państwa rozstrzygnięcia organu nadzoru budowlanego (zakładamy, iż jest to Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego), przysługuje Państwu prawo do odwołania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, potem ewentualnie droga sądowo administracyjna.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: