e-prawnik.pl Porady prawne

Nowe małżeństwo a zameldowanie i wspólne zamieszkanie

Pytanie:

Mąż jest współwłaścicielem domu wraz ze swoją byłą żoną. Po zawarciu ze mną związku małżeńskiego zameldował mnie w tym domu. Wprowadziłam się. Była żona uważa, że mieszkam tam bezprawnie. Czy słusznie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Nowe małżeństwo a zameldowanie i wspólne zamieszkanie

18.7.2012

Małżeństwo jako instytucja prawa cywilnego rodzi określone prawa i obowiązki dla małżonków. Są one określone przepisami KRO (art.23-30). W takiej sytuacji istotne wydają się zwłaszcza następujące artykuły:

Art.23. Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli.
Art.27. Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.
Art.281. Jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przedmiotów urządzenia domowego.

Artykuł 23 określa prawo i obowiązek wspólnego pożycia, którego realizacja jako istota związku małżeńskiego i zaspokajanie potrzeb rodziny zasługuje na ochronę prawną i w tym znaczeniu nie można sprzeciwić się zamieszkiwaniu wraz z mężem. Brak jest uzasadnienia dla sytuacji, w której żona nie zostałaby dopuszczona do zamieszkiwania z mężem w domu będącym jego współwłasnością, co więcej - mąż mając na celu zaspokojenie potrzeby rodziny ma prawo i jednocześnie obowiązek umożliwić żonie zamieszkanie w tym domu.

Sam meldunek jest czynnością techniczno - administracyjną i mimo, że w aktualnym stanie prawnym obowiązkową, to z punktu widzenia własnościowego nic nie zmienia w takiej sytuacji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ