Prawo rodzinne: Prawa i obowiązki małżonków - Porady prawne

Kupno i sprzedaż samochodu przez małżonków

Czy na umowie kupna - sprzedaży samochodu powinien być spisany właściciel i współwłaściciel pojazdu (np. mąż i żona)? Czy w przypadku zakupu pojazdu przez małżonków powinni oni (...)

Jestem w związku małżeńskim lecz nie mieszkam żoną. Płacę alimenty na dziecko, Czy mogę wystąpić o alimenty od żony?

Jestem w związku małżeńskim lecz wyprowadziłem się od żony. Mamy jedno dziecko, na które płacę alimenty. Jednak z powodu kryzysu mam obecnie pracę gorszą od poprzedniej i nie starcza (...)

Małżonek hazardzista - przejęcie wynagrodzenia hazardzisty

Mój ojciec jest osobą uzależnioną od hazardu. Zaciąga potworne kredyty w bankach, u znajomych. Moja matka jest bezradna, a my nie mamy środków do życia. Czy jako córka mogę (...)

Pieniądze zgromadzone na koncie-podział majątku

Jestem od 11 lat żonaty, mamy dziecko ale żona wyprowadziła się 8 miesięcy temu. Nie mamy wspólnego mieszkania, tylko samochód i konto, którego właścicielem jestem ja a żona (...)

Sprzedaż samochodu a zgoda współmałżonka

Czy żona może sprzedać samochód bez zgody męża? Małżonkowie nie posiadają rozdzielności majątkowej, jednak auto zostało zakupione samodzielnie przez męża i to właśnie jego podpis (...)

Rozdzielność majątkowa w trakcie małżeństwa

Czy można wystąpić o rozdzielność majątkową pozostając dalej w związku, do kogo należy się zwrócić, jak długo to trwa i jakie mogą być koszty?

Odpowiedzialność małżonka za długi

Czy małżonek odpowiada za długi zaciągnięte przez drugiego z nich w celu realizacji osobistych potrzeb?

Podział majątku wspólnego małżonków

Czy małżonkowie mogą dokonać podziału majątku wspólnego?

Ustanowienie hipoteki na nieruchomości

Zgodnie z art. 37 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obciążenie nieruchomości wymaga dla swej ważności zgody drugiego małżonka. Czy dotyczy to tylko nieruchomości wchodzącej w skład ustawowej (...)

Zwykłe potrzeby rodziny

Czym są zwykłe potrzeby rodziny? Co wchodzi w ich zakres? Według jakiego kryterium oceniania jest czynność?

Ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z małżonków

Jestem żonaty i mam dwójkę dzieci. W małżeństwie od dłuższego czasu nam się nie okłada. Ciągle awantury i kłótnie. Oboje z żoną myślimy o rozwodzie, ale żadne z nas się jeszcze na to (...)

Nowe małżeństwo a zameldowanie i wspólne zamieszkanie

Mąż jest współwłaścicielem domu wraz ze swoją byłą żoną. Po zawarciu ze mną związku małżeńskiego zameldował mnie w tym domu. Wprowadziłam się. Była żona uważa, że mieszkam tam bezprawnie. (...)

Prawa małżonka do dochodów z działalności drugiego

Mąż chce założyć spółkę. Czy będę mieć prawo do dochodów uzyskiwanych przez niego z tego tytułu?

Zakup towarów od żony przez męża na cele handlowe

Prowadzę ogrodnictwo - pomidory (działy specjalne, VAT, 2 pracowników). Ogrodnictwo jest tylko na mnie. Mój mąż założył działalność gospodarczą (PKPiR + VAT). Przedmiotem jego działalności (...)

Jakie przedmioty wchodzą do majątku osobistego małżonka?

Jakie przedmioty wchodzą do majątku osobistego małżonka?

Przedmioty stanowiące wspólny dorobek małżonków

Jakie przedmioty majątkowe stanowią wspólny dorobek małżonków?

Majątek osobisty każdego z małżonków

Jakie przedmioty wchodzą do majątku osobistego każdego z małżonków?

Majątek wspólny małżonków

Jakie przedmioty wchodzą w skład majątku wspólnego?

Wypłata wynagrodzenia małżonka do rąk drugiego z nich

W jakich przypadkach można żądać, aby wypłata wynagrodzenia małżonka nastąpiła do rąk drugiego z nich?

Koszty utrzymania rodziny

Jak kształtuje się obowiązek utrzymania rodziny, jeżeli małżonkowie żyją w rozłączeniu?

Uczestniczenie w kosztach utrzymania rodziny

Czy małżonkowie mają obowiązek uczestniczenia w kosztach utrzymania rodziny?

Co wchodzi do majątku osobistego małżonka?

Co wchodzi do majątku osobistego małżonka?

Wspólność majątkowa a własność przedsiębiorstwa

Jak przedstawia się kwestia własności przedsiębiorstwa w przypadku wspólności majątkowej małżeńskiej?

Podział majątku wspólnego małżonków

W jaki sposób można dokonać podziału majątku wspólnego byłych małżonków?

Udział w majątku wspólnym małżonków

Jak ustalić jaki udział w majątku wspólnym ma każdy z małżonków?

Skutki zawarcia małżeńskiej umowy rozdzielności majątkowej

Witam. Chcemy wraz z żoną zawrzeć umowę rozdzielności majątkowej. Jakie będą skutki takiej czynności?

Zgoda małżonka na dokonanie czynności dotyczącej majątku wspólnego

Do ważności jakich czynności wymagana jest zgoda drugiego małżonka?

Majątek odrębny małżonka

Jakie przedmioty majątkowe wchodzą do majątku osobistego małżonka?

Przedmioty majątkowe objęte wspólnością małżeńską

Jakie przedmioty majątkowe należą do wspólności majątkowej małżeńskiej?

Dysponowanie majątkiem osobistym

Jakie uprawnienia przysługują małżonkowi w stosunku do jego majątku osobistego?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika