Prawo rodzinne: Prawa i obowiązki małżonków - Porady prawne

Rozdzielność majątkowa a zakup mieszkania

Czy jeżeli kupię mieszkanie hipoteczne w czasie trwania związku małżeńskiego (rozdzielność majątkowa) będzie ono stanowiło moją wyłaczną własność? Czy w przypadku rozwodu mój mąż będzie (...)

Darowizna a zgoda małżonka

Chciałbym zrobić darowiznę pieniężną dla mojego brata i siostry. Przelew chce zrobić ze swojego konta osobistego. Chciałbym się dowiedzieć czy potrzebuje zgodę żony (mamy wspólność majątkową), (...)

Umowa znosząca rozdzielność majątkową

W ubiegłym roku oświadczyliśmy z mężem, że wyłączamy obowiązującą dotychczas w naszym małżeństwie współność ustawową i ustaliliśmy, że obowiązywać nas będzie rozdzielność majątkowa. (...)

Sprzedaż samochodu a zgoda współmałżonka

Czy żona może sprzedać samochód bez zgody męża? Małżonkowie nie posiadają rozdzielności majątkowej, jednak auto zostało zakupione samodzielnie przez męża i to właśnie jego podpis widnieje (...)

Brak pożycia małżeńskiego, a uzyskanie rozwodu

Jestem od 10 lat żonaty. Niestety moja żona nie chciała mieć ze mną kontaktów fizycznych i do takich nie doszło w ciągu trwania naszego małżeństwa - jest ono nieskonsumowane. Czy na tej podstawie (...)

Jakie prawa do dziecka ma ojczym

Matka 5-latka wyszła powtórnie za mąż. Ojciec dziecka żyje i ma ograniczone prawa rodzicielskie, ponieważ nie mieszka z synem. Jakie prawa do dziecka ma mąż matki? Czy mąż matki jest dla dziecka (...)

Zrzeczenie się własności nieruchomości na rzecz małżonka

Posiadamy z żoną dwie nieruchomości. Jedna, to mieszkanie w Warszawie jest darowizną jej rodziny i jest zapisana tylko na żonę. Druga, działka pod Warszawą z domkiem jest darowizną mojej rodziny, (...)

Kupno i sprzedaż samochodu przez małżonków

Czy na umowie kupna - sprzedaży samochodu powinien być spisany właściciel i współwłaściciel pojazdu (np. mąż i żona)? Czy w przypadku zakupu pojazdu przez małżonków powinni oni też być (...)

Jestem w związku małżeńskim lecz nie mieszkam żoną. Płacę alimenty na dziecko, Czy mogę wystąpić o alimenty od żony?

Jestem w związku małżeńskim lecz wyprowadziłem się od żony. Mamy jedno dziecko, na które płacę alimenty. Jednak z powodu kryzysu mam obecnie pracę gorszą od poprzedniej i nie starcza (...)

Małżonek hazardzista - przejęcie wynagrodzenia hazardzisty

Mój ojciec jest osobą uzależnioną od hazardu. Zaciąga potworne kredyty w bankach, u znajomych. Moja matka jest bezradna, a my nie mamy środków do życia. Czy jako córka mogę (...)

Pieniądze zgromadzone na koncie-podział majątku

Jestem od 11 lat żonaty, mamy dziecko ale żona wyprowadziła się 8 miesięcy temu. Nie mamy wspólnego mieszkania, tylko samochód i konto, którego właścicielem jestem ja a żona (...)

Rozdzielność majątkowa w trakcie małżeństwa

Czy można wystąpić o rozdzielność majątkową pozostając dalej w związku, do kogo należy się zwrócić, jak długo to trwa i jakie mogą być koszty?

Ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z małżonków

Jestem żonaty i mam dwójkę dzieci. W małżeństwie od dłuższego czasu nam się nie okłada. Ciągle awantury i kłótnie. Oboje z żoną myślimy o rozwodzie, ale żadne z nas się jeszcze na to (...)

Nowe małżeństwo a zameldowanie i wspólne zamieszkanie

Mąż jest współwłaścicielem domu wraz ze swoją byłą żoną. Po zawarciu ze mną związku małżeńskiego zameldował mnie w tym domu. Wprowadziłam się. Była żona uważa, że mieszkam tam bezprawnie. (...)

Przedmioty stanowiące wspólny dorobek małżonków

Jakie przedmioty majątkowe stanowią wspólny dorobek małżonków?

Koszty utrzymania rodziny

Jak kształtuje się obowiązek utrzymania rodziny, jeżeli małżonkowie żyją w rozłączeniu?

Uczestniczenie w kosztach utrzymania rodziny

Czy małżonkowie mają obowiązek uczestniczenia w kosztach utrzymania rodziny?

Skutki orzeczenia separacji w stosunku do mieszkania jednego z małżonków

Czy po orzeczeniu separacji małżonek ma nadal prawo mieszkać w mieszkaniu, które jest wyłączną własnością drugiego małżonka?

czynności do których dokonania potrzebna jest zgoda drugiego małżonka

Art. 37. kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mówi o czynnościach prawnych, do których potrzebna jest zgoda drugiego małżonka. Chodzi tu o poważniejsze sprawy, głównie dotyczące nieruchomości.Czy (...)

Rozwiązanie umowy majątkowej małżeńskiej

Czy umowa majątkowa małżeńska wprowadzająca rozdzielność majątkową może zostać zmieniona lub rozwiązana?

Rozwód a wspólnie zajmowane mieszkanie

Jestem właścicielem mieszkania własnościowego (własność odrębna). Żona wystąpiła o rozwód. Zagroziła, że po rozwodzie będzie mieszkać u mnie, bo sąd przydzieli jej jeden pokój i będzie (...)

Faktyczne rozstanie małżonków a majątek wspólny

Jeżeli jeden z współmałżonków, pełnomocnik konta bankowego, wypłaca pieniądze według swojego uznania na inne konto po odejściu tego drugiego w stosunku 2/3 na niekorzyść tego, który te pieniądze (...)

Wspólność majątkowa a środki zgromadzone na rachunkach bankowych

Czy mąż matki niebędący ojcem jej dzieci ma prawo do środków zgromadzonych przez matkę na rachunkach bankowych po jej śmierci?

Emerytura a majątek wspólny małżonków

Czy emerytura małżonka wchodzi do majątku wspólnego małżonków?

Przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków

Czy przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków otrzymane darowizną wchodzą do majątku wspólnego?

Alimenty na dzieci w czasie trwania małżeństwa

Czy w czasie trwania małżeństwa można orzec alimenty na rzecz dzieci?

Obowiązek wspólnego pożycia małżonków

Jak należy charakteryzować obowiązek wspólnego pożycia małżonków?

Czym charakteryzuje się rozdzielność majątkowa małżonków?

Czym charakteryzuje się rozdzielność majątkowa małżonków?

Pozbawienie drugiego małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym

Mój mąż sprzedaję różne rzeczy z naszego majątku. Czy mogę prawnie to zatrzymać?

Umowa pomiędzy małżonkami a alimenty

Czy umowa zawarta pomędzy małżonkami, iż jedno z nich bedzie zapewniało drugiemu pewnoą ilość pieniędzy to to samo co alimenty? Dowiedziałam się ostatnio od znajomej, że nie są to alimenty, (...)

Alimenty na rzecz żony, która pracuje na pół etatu

Żyję w niedostatku, jestem biedna a właśnie rozwodzę się z mężem z jego winy, czy mogę domagać się od niego środków na utrzymanie, mimo że pracuje na pół etatu?

Obliczanie nakładów poczynionych przez małżonków na wspólnie wybudowany przez nich dom

W jaki sposób należy obliczyć nakłady poczynione przez małżonków na wspólnie wybudowany przez nich dom, na gruncie należącym tylko do jednego z małżonków?

Domaganie się o partycypowanie w kosztach za utrzymanie mieszkania od małżonki.

Posiadam mieszkanie należące tylko do mnie, a żona wraz z dziećmi je zamieszkuje. Nie jesteśmy po rozwodzie. Czy w tym przypadku mam możliwość domagania się od żony partycypowania w kosztach (...)

Sprzedaż samochodu przez jednego z małżonków

Czy sprzedaż samochodu przez mojego męża bez mojej zgody jest ważna?

Wzajemne obowiązki małżonków

Jakie obowiązki ciążą wzajemnie na małżonkach, według ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy?

Rozdzielność majątkowa małżonków-wspólników s.c.

Małżeństwo prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. W skład kapitału spółki wchodzą między innymi nieruchomości związane z jej prowadzeniem (budynki produkcyjne) i środki (...)

Ograniczenie wspólności majątkowej małżonków

Zamierzamy z mężem zawrzeć umowę ograniczającą wspólność majątkową. Jesteśmy małżeństwem od 3 lat. Przed zawarciem związku małżeńskiego ja posiadałam i nadal posiadam mieszkanie, dodatkowo (...)

Obowiązek spłaty kredytu po rozwodzie

Podczas trwania związku małżeńskiego zakupiłam wraz z mężem samochód - ale właścicielem jest bank, ponieważ auto jest na kredyt. W dowodzie rejestracyjnym ja jestem właściecielem a mąż (...)

Przesłanki wymeldowania osoby z mieszkania

Małżeństwo ma dorosłe dziecko. Wszyscy są zameldowani pod tym samym adresem. Jest to mieszkanie własnościowe. Jednak od ponad 20 lat mąż nie mieszka z rodziną. Przebywa za granicą, kontaktuje (...)

Rozszerzenie małżeńskiej wspólności majątkowej

Jakie prawa daje umowa rozszerzająca ustawową wspólność małżeńską? Czy dobra będące własnością jednego z małżonków przed ślubem po zawarciu takiej umowy należą w takiej samej mierze (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika