e-prawnik.pl Porady prawne

Przedmioty stanowiące wspólny dorobek małżonków

Pytanie:

Jakie przedmioty majątkowe stanowią wspólny dorobek małżonków?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przedmioty stanowiące wspólny dorobek małżonków

2.5.2012

Zasadą jest, że z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Do majątku wspólnego należą w szczególności:

-pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,

-dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, -środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków, -kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie (dotyczy składek emerytalnych). Przy czym jest to wyliczenie przykładowe.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ