Darowizna a zgoda małżonka

Pytanie:

"Chciałbym zrobić darowiznę pieniężną dla mojego brata i siostry. Przelew chce zrobić ze swojego konta osobistego. Chciałbym się dowiedzieć czy potrzebuje zgodę żony (mamy wspólność majątkową), a jeżeli tak to czy ma być ona być spisana na piśmie w jakie formie np. umowy, oświadczenia? Chciałbym się zabezpieczyć na przyszłość, żeby mi nikt nie zarzucił ze coś zrobiłem bez zgody żony. "

Odpowiedź prawnika: Darowizna a zgoda małżonka

Jeżeli środki zgromadzone na Pana koncie osobistym wchodzą, zgodnie z art. 31§ 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, do wspólności majątkowej, zastosowanie znajdą uregulowania dotyczące ustawowego ustroju majątkowego, określone w art. 31 - 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Przepisy te wprowadzają uprawnienie każdego z małżonków do samodzielnego działania w zarządzaniu majątkiem wspólnym, przy czym nakładają na małżonków obowiązek udzielania sobie wzajemnie informacji o stanie majątku wspólnego, o dokonanych czynnościach zarządu i o zobowiązaniach obciążających majątek wspólny. Przewidują one również możliwość sprzeciwu co do określonej czynności zamierzonej przez drugiego małżonka. Małżonkowie obowiązani są więc do współdziałania w zarządzie majątkiem wspólnym. Przepis art. 37 § 1 pkt 4 Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego, wymaga jednak uzyskania wyraźnej zgody drugiego małżonka na dokonanie darowizny z majątku wspólnego (z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych). Ważność umowy darowizny, która została dokonana przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. Osoby obdarowane mogą wyznaczyć małżonkowi, którego zgoda jest wymagana, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy, stają się wolne po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu (brak sprzeciwu w wyznaczonym terminie poczytuje się więc za wyrażenie zgody na dokonanie darowizny).

Kodeks rodzinny i opiekuńczy milczy na temat formy, w jakiej powinna być wyrażona zgoda na dokonanie czynności z art. 37 § 1, czyli m.in. darowizny. Zastosowanie znajdzie w tej sytuacji art. 63 § 2 Kodeksu cywilnego. Stosownie do jego treści, zgoda powinna być wyrażona w formie wymaganej dla ważności czynności prawnej, czyli tylko wtedy, gdy forma ta zastrzeżona jest pod rygorem nieważności. Jeżeli Pana darowizną będzie kwota pieniężna, dla jej dokonania nie jest wymagana szczególna forma pod rygorem nieważności, a więc dla wyrażenia zgody przez małżonkę na dokonanie darowizny nie jest wymagana określona forma. Zgoda może być oczywiście wyrażona w formie pisemnego oświadczenia, ale jedynie dla celów dowodowych (co oznacza, że zgoda, od której jest uzależniona ważność czynności prawnej, może być dokonana skutecznie nawet ustnie, oświadczenie pisemne będzie miało jedynie charakter dowodu).


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika