Domaganie się o partycypowanie w kosztach za utrzymanie mieszkania od małżonki.

Pytanie:

Posiadam mieszkanie należące tylko do mnie, a żona wraz z dziećmi je zamieszkuje. Nie jesteśmy po rozwodzie. Czy w tym przypadku mam możliwość domagania się od żony partycypowania w kosztach utrzymania mieszkania?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wprawdzie zasada dotycząca partycypacji w kosztach utrzymania rzeczy (nieruchomości) odnosi się jedynie do sytuacji, gdy jest ona przedmiotem współwłasności, jednakże mając na względzie  przepis art. 30 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej kro), oboje małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny, może Pan domagać się od żony zwrotu części opłat na mieszkanie. W braku dobrowolnej jej zgody, możliwe jest wystąpienie ze stosownym powództwem na drogę sądową. W tym miejscu wskazujemy jednak, że sąd może takie powództwo oddalić ze względu na zasady współżycia społecznego. Sąd bowiem może uznać, że żądanie ponoszenia przez żonę dodatkowych opłat będzie sprzeczne z w/w zasadami przede wszystkim z tego względu, że tak czy inaczej jest Pan obowiązany zaspokajać potrzeby mieszkaniowe rodziny, a żona swoją pracą i wychowywaniem dzieci posiada swój wkład w utrzymaniu domu. Z kolei, gdyby żona postanowiła uczestniczyć w ponoszeniu opłat za mieszkanie, a następnie, przy podziale majątku wspólnego, domagała się zwrotu nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty (przypominamy, że zgodnie z art. 31 kro wynagrodzenie należy do majątku wspólnego), żądanie takie zostałoby uznane za niezasadne.

            Może więc Pan wystąpić z pozwem o dostarczanie środków utrzymania niezbędnych rodzinie w zakresie ponoszenia kosztów utrzymania mieszkania.Trudno jednak ocenić szanse tego postępowania. Dopóki bowiem jesteście Państwo małżeństwem, sąd może oddalić pozew ze względu na zasady współżycia społecznego.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

daw

22.4.2011 15:33:21

Re: Domaganie się o partycypowanie w kosztach za utrzymanie mieszkania od małżonki.

sond tylko czeka na kasie wpalte na rzecz sprawy, a potem ma to gleboko pod sukienka


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: