e-prawnik.pl Porady prawne

Koszty utrzymania rodziny

Pytanie:

Jak kształtuje się obowiązek utrzymania rodziny, jeżeli małżonkowie żyją w rozłączeniu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Koszty utrzymania rodziny

24.4.2012

W celu przyporządkowania danych potrzeb do katalogu potrzeb rodziny należy jedynie ustalić, iż zaspokojenie ich jest w danych okolicznościach usprawiedliwione interesem rodziny i odpowiada zasadom współżycia społecznego, a przede wszystkim, zasadzie jednakowej stopy życiowej wszystkich członków rodziny. W myśl przepisów k.r.o. -stopa życiowa małżonków, choćby pozostających w faktycznym rozłączeniu, powinna być z reguły równa. W myśl art. 27 k.r.o. obowiązek ten nie powstaje i nie zależy od tego, czy drugi małżonek znajduje się w niedostatku, lecz od okoliczności, iż jeden z małżonków nie może zaspokoić swoich potrzeb porównywalnym stopniu, co drugi małżonek. Natomiast mówiąc o potrzebach rodziny zasadniczo mamy na myśli rodzinę związaną węzłem wspólnego pożycia. Dotyczy to jednakże sytuacji w której zarówno członkowie tworzą wspólnotę gospodarczą jak i przypadku separacji faktycznej, gdy tylko jeden z małżonków pozostaje z dziećmi we wspólnym gospodarstwie rodzinnym. Tak rozumiana separacja faktyczna nie powinna wywierać ujemnego wpływu na zakres zaspokajania potrzeb dzieci z małżeństwa, a potrzeb tych w praktyce nie da się oddzielić od potrzeb tego rodzica, który opiekuje się dzieckiem. Należy zatem zwrócić uwagę, iż nawet zupełne zerwanie pożycia małżeńskiego nie uchyla obowiązku przewidzianego w art. 27 k.r.o., może natomiast wpłynąć na jego ukształtowanie i zakres.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ