e-prawnik.pl Porady prawne

Prawa i obowiązki małżonków porady prawne - Strona 5

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Rozszerzenie klauzuli na współmałżonka

  Dłużnik na początku lat dziewięćdziesiątych wziął na raty sprzęt grający (wieżę stereo), ale rat nie spłacał. Jest tytuł wykonawczy przeciwko niemu, ale postępowanie egzekucyjne zapewne (...)

  Rozszerzenie klauzuli na współmałżonka
 • Wspólnik łączny a spółka cywilna

  Jestem małżonką wspólnika spółki jawnej, przekształconej ze spółki cywilnej. Dochodzę ustalenia, że miałam lub mam status wspólnika łącznego. Co znaczy określenie "wspólnik łączny"? (...)

  Wspólnik łączny a spółka cywilna
 • Uzgodnienie treści księgi wieczystej

  W 1988 r. zawarłam związek małżeński. Nie zawierałam umowy małżeńskiej o rozdzielności majątkowej. W lutym 2000 r. mąż założył spółkę cywilną ze swoim bratem. Wkład do spółki mąż (...)

  Uzgodnienie treści księgi wieczystej
 • Obowiązki małżonków

  Od kwietnia 2007 r. toczy się postępowanie wniesione przez żonę, aby część wynagrodzenia za pracę męża było wypłacane do jej rąk. Mąż nie łoży na utrzymanie rodziny, mimo że małżonkowie (...)

  Obowiązki małżonków
 • Przesunięcie między majątkami małżeńskimi

  Pozostaję z mężem we wspólności majątkowej. Chcę kupić mieszkanie, które ma być moim majątkiem osobistym. Mieszkanie kupowane jest za pieniądze wspólne. Czy jeśli mąż będzie u notariusza (...)

  Przesunięcie między majątkami małżeńskimi
 • Darowizna a umowa majątkowa małżeńska

  Małżeństwo zawarło umowę rozdzielności majątkowej. Jedna ze stron zamierza kupić mieszkanie spółdzielcze własnościowe od osoby trzeciej za środki własne. Czy w razie np. rozwodu mieszkanie (...)

  Darowizna a umowa majątkowa małżeńska
 • Nagroda z loterii, a majątek wspólny małżonków

  W loterii /lub innej grze/ wygrał jeden z małżonków. Czy stanowi ta wygrana majątek wspólny , czy ma znaczenie wysokość wygranej?

  Nagroda z loterii, a majątek wspólny małżonków
 • Mieszkanie zakupione przed ślubem

  Kupiłem przed ślubem mieszkanie. Zaciągnąłem na ten cel kredyt hipoteczny, który spłacałem również po ślubie. Czy po rozwodzie moja żona będzie miała prawo do połowy mieszkania, czy stanowić (...)

  Mieszkanie zakupione przed ślubem
 • Nabycie nieruchomości przez małżonka

  Małżeństwo posiada gospodarstwo rolne przekazane mężowi przez rodziców. Małżonka chce zakupić w innej gminie pole orne. Czy akt notarialny zakupu może być podpisany wyłącznie przez żonę, (...)

  Nabycie nieruchomości przez małżonka
 • Odpowiedzialność za długi zmarłego małżonka

  Mój mąż popełnił samobójstwo. Po jego śmierci dowiedziałam sie ze ma w szesnastu bankach zaciągnięte kredyty na sumę ok 150.000 zł. Ja o niczym nie wiedziałam i żadnej umowy nie podpisywałam. (...)

  Odpowiedzialność za długi zmarłego małżonka
 • Dług zaciągnięty przez małżonka

  Sąd nadał klauzulę wykonalności na małżonka w związku z zadłużeniem żony w hurtowni w kwocie 71.999 zł powstałym w czasie, w którym prowadziła ona działalność gospodarczą. Małżonek (...)

  Dług zaciągnięty przez małżonka
 • Rozdzielność majątkowa a egzekucja

  Od stycznia 2006 r. mam zawartą z mężem poprzez akt notarialny umowę małżeńską majątkową ustanawiającą w naszym związku rozdzielność majątkową. Mąż prowadził działalność gospodarczą (...)

  Rozdzielność majątkowa a egzekucja
 • Klauzula na małżonka a przedawnienie

  Mam tytuł wykonawczy z 1995 r., a roszczenie powstało w 1993 r. Roszczenie nie przedawniło się, bo po 2000 r. było wszczynane komornicze postępowanie egzekucyjne. Roszczenie wynikło z pobrania przez (...)

  Klauzula na małżonka a przedawnienie
 • Kredyt zaciągnięty przez małżonka

  Jestem w trakcie przygotowywania pozwu o rozwód. Mamy z żoną aktualnie 2 niespłacone kredyty mieszkaniowe na 2 mieszkania. Żona zamierza jeszcze przed rozwodem wziąć kredyt mieszkaniowy sama lub (...)

  Kredyt zaciągnięty przez małżonka
 • Egzekucja obowiązku utrzymywania rodziny

  W jaki sposób można wyegzekwować od współmałżonka obowiązek pokrywania przez niego części wydatków związanych z prowadzonym wspólnie gospodarstwem domowym?

  Egzekucja obowiązku utrzymywania rodziny
 • Skutki małżeńskiej umowy rozdzielności majątkowej

  Prowadzę działalność gospodarczą. Przed jej założeniem podpisałem notarialnie umowę o rozdzielności majątkowej z moją żoną. Czy taka umowa w pełni zabezpiecza moją żonę przed wszelkimi (...)

  Skutki małżeńskiej umowy rozdzielności majątkowej
 • Egzekucja z majątku wspólnego małżonków

  Moja znajoma jest mężatką i ma córeczkę w wieku 7 lat. Jej mąż w różnych bankach zaciągnął kredyty na kwotę łączną 90000 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy!) i nie spłaca. Obecnie wyjechał (...)

  Egzekucja z majątku wspólnego małżonków
 • Obowiązek wzajemnej pomocy między małżonkami

  Jesteśmy małżeństwem od marca 1991 roku. Poznaliśmy się w firmie, w której oboje pracowaliśmy. W czerwcu 1992 roku urodził nam się syn. Żona przestała pracować. Gdy syn ukończył 3 lata, (...)

  Obowiązek wzajemnej pomocy między małżonkami
 • Sprzedaż majątku osobistego małżonka

  Prawie 40 lat temu - moja mama będącą w tym czasie w związku małżeńskim otrzymała od swego ojca pieniądze na zakup działki i budowę domu z zastrzeżeniem, że ta darowizna jest tylko dla niej. (...)

  Sprzedaż majątku osobistego małżonka
 • Podział majątku wspólnego małżonków

  Małżeństwo od trzech lat nie utrzymuje ze sobą żadnych stosunków, mąż wyprowadził się, nie prowadzą wspólnego gospodarstwa, kontaktują się ewentualnie w sprawach dorosłego syna, który podjął (...)

  Podział majątku wspólnego małżonków
 • Nagrody uzyskane w pracy a majątek osobisty

  Aktualnie jesteśmy jeszcze w związku małżeńskim (złożony został dopiero pozew rozwodowy), mamy wspólnotę majątkową. Pracuję w firmie informatycznej. Uczestniczyłem w programie partnerskim (...)

  Nagrody uzyskane w pracy a majątek osobisty
 • Darowizna pomiędzy małżonkami

  Rodzice przekazują synowi, Panu X darowiznę w wysokości 50 tys. W myśl przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 33) odrębny majątek każdego z małżonków stanowią przedmioty majątkowe (...)

  Darowizna pomiędzy małżonkami
 • Wspólność majątkowa a działalność gospodarcza

  Małżonkowie zawarli związek małżeński w 2002 r. (wspólność ustawowa). W 2003r. małżonek rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w formie indywidualnej oraz jednocześnie w formie (...)

  Wspólność majątkowa a działalność gospodarcza
 • Darowizna mieszkania dla małżonka

  Po ślubie małżonkowi zostało darowane mieszkanie. Nie posiadamy rozdzielności majątkowej. Czy w związku z tym stanowi ono majątek wspólny, czy jest to własność męża, do której ja nie posiadam (...)

  Darowizna mieszkania dla małżonka
 • Darowizna dla bratanka

  Pan X w czasie trwania małżeństwa z panią Y nabyli nieruchomość gruntową. Małżeństwo nie miało dzieci. Po śmierci pani Y pan X sprzedał tę nieruchomość i uzyskane pieniądze umieścił (...)

  Darowizna dla bratanka
 • Zmiana nazwiska żony na nazwisko męża

  Mój ślub konkordatowy odbył się 3 lata temu. Żona nie chciała przyjąć mojego nazwiska wiec została przy swoim, panieńskim. Teraz, trzy lata później, już nie mieszkamy razem i będę zaczynał (...)

  Zmiana nazwiska żony na nazwisko męża
 • Podział majątku dorobkowego małżonków

  Wobec małżonków prawomocnym wyrokiem został orzeczony rozwód. Żona złożyła do sądu wniosek o podział majątku wyszczególniając jego składniki. Oprócz podziału ruchomości zaproponowała (...)

  Podział majątku dorobkowego małżonków
 • Powództwo o alimenty

  Znajoma chce złożyć powództwo o zasądzenie środków na utrzymanie siebie i dziecka od męża/ojca dziecka. Jaki sąd jest właściwy - rejonowy? Jaka ma być forma żądania środków - powództwo (...)

  Powództwo o alimenty
 • Zawiadomienie osoby trzeciej o intercyzie

  Jestem z żoną w faktycznej separacji. Rok temu podpisaliśmy umowę o rozdzielności majątkowej. Żona po zawarciu intercyzy zaciąga w bankach zobowiązania powodując debet na kontach. Aby zapobiec (...)

  Zawiadomienie osoby trzeciej o intercyzie
 • Podział majątku wspólnego a otrzymane darowizny

  W roku 1990 moi rodzice darowali mi na podstawie umowy darowizny sporządzonej w formie aktu notarialnego zabudowaną działkę rolną. W umowie został zawarty także punkt dotyczący sporządzenia dla (...)

  Podział majątku wspólnego a otrzymane darowizny
 • Rozdzielność i podział majątku

  Chcę spisać intercyzę z żoną. Żona mnie zdradziła i postanowiliśmy się rozstać i rozwieść bez orzekania o winie. Ja prowadzę firmę (sp. z o.o.) i chcę jak najszybciej przeprowadzić podział (...)

  Rozdzielność i podział majątku
 • Długi współmałżonka

  Mój mąż jest hazardzistą. Zaciągnął indywidualne kredyty w kilku bankach, które wspólnie płacimy. Aktualnie jesteśmy z mężem w trakcie budowy domu. Mamy zaciągnięty na na ten cel wspólny (...)

  Długi współmałżonka
 • Podział majątku wspólnego - przyznanie samochodu

  Kupiliśmy z żoną pół roku temu samochód na raty, wpłacając połowę jego wartości, otrzymując na to pożyczkę od mojej babci i mojego ojca. Nie spisaliśmy żadnej umowy. Posiadam jedynie wyciągi (...)

  Podział majątku wspólnego - przyznanie samochodu
 • Nakaz wypłaty wynagrodzenia drugiemu małżonkowi

  Mąż jest nałogowym hazardzistą. Żona i dzieci pozostają na jego utrzymaniu. On przegrywa regularnie swoje wynagrodzenia. Czy są podstawy prawne, aby żona odbierała jego wynagrodzenie?

  Nakaz wypłaty wynagrodzenia drugiemu małżonkowi
 • Kupno mieszkania do majątku osobistego

  Jestem w związku małżeńskim. Nie posiadamy rozdzielności majątkowej - mamy wspólność. Chciałabym kupić mieszkanie, jednakże z pewnych względów, chciałabym to mieszkanie kupić tylko na swoją (...)

  Kupno mieszkania do majątku osobistego
 • Rozwód a udziały w spółce z o.o.

  Jestem wspólnikiem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Zwalniam się z firmy i chcę sprzedać udziały, które zostały wniesione w trakcie trwania związku małżeńskiego. Żona w lipcu (...)

  Rozwód a udziały w spółce z o.o.
 • Rozliczenia między małżonkami

  Trwa podział majątku po 30 latach małżeństwa i rozwodzie orzeczonym z winy męża. Żona przez ostatnie 11 lat płaciła czynsz za mieszkanie własnościowe spółdzielcze, ponosiła koszty remontów (...)

  Rozliczenia między małżonkami
 • Umowa przedwstępna zbycia nieruchomości wspólnej

  Jestem właścicielem razem z żoną (wspólność małżeńska) działki budowlanej. Chcę tę działkę sprzedać. Moja żona jest na urlopie i wróci za dwa tygodnie. Umówiłem się z kupującym na (...)

  Umowa przedwstępna zbycia nieruchomości wspólnej
 • Skład majątku wspólnego małżonków

  Żona dostała odszkodowanie od niemieckiego ubezpieczyciela za śmierć ojca w wypadku samochodowym. Czy to wchodzi w skład wspólnoty majątkowej? Czy gdyby jedno z małżonków dostało rekompensatę (...)

  Skład majątku wspólnego małżonków
 • Podział mieszkania spółdzielczego

  Rozstaliśmy się z mężem w 1989 r. - ja wyjechałam z dziećmi do innego miasta. Mąż około 1992 r. otrzymał ze spółdzielni, było to tzw. mieszkanie socjalne ze względu na rozłąkę rodziny. (...)

  Podział mieszkania spółdzielczego

1

...

3

4

5

6

7

...

14