Odpowiedzialność małżonków za kredyt

Pytanie:

"Małżeństwo pragnące się rozstać chce kupić drugie mieszkanie na kredyt (mąż pragnie wyprowadzić się z domu - sam zobowiązuje się do spłaty kredytu). W jaki sposób przeprowadzić sprawę wyłączności odpowiedzialności za spłatę kredytu mieszkaniowego przez męża? W najbliższej przyszłości (po zakupie drugiego mieszkania) zostanie przeprowadzona notarialnie umowa rozdzielności majątkowej?"

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność małżonków za kredyt

Jeżeli kredyt zaciągnięty zostanie wspólnie przez małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej, nie można uniknąć odpowiedzialności wspólnej małżonków za zaciągnięte zobowiązanie. Byłoby to mozliwe, gdyby kredyt został zaciągnięty przez jednego małżonka z zaznaczeniem, iż kredyt ten dotyczy odrębnego majątku współmałzonka. W takiej sytuacji zabezpieczenie kredytu również musiałoby pochodzić z odrębnego majątku małżonka zaciągającego kredyt. Najlepszym sposobem na uniknięcie wspólnej odpowiedzialności małżonków za zaciągnięty kredyt byłoby zawarcie małżeńskiej majątkowej umowy rozdzielności majątkowej przed zaciągnięciem kredytu. Należy jednak zaznaczyć, że skuteczność zawartej umowy majątkowej małżeńskiej uzależniona jest od świadomości osoby trzeciej (w analizowany przypadku - banku) o fakcie zawarcia umowy rozdzielności majątkowej. Małżonek zaciągający kredyt musiałby poinformaować bank o istnieniu i treści takiej umowy rozdzielności majątkowej.


Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika