Niejawność sprawy rozwodowej

Pytanie:

Czy wierzyciele mogą domagać się ujawnienia moich dochodów przedstawionych w sądzie w czasie sprawy rozwodowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z regulacją kpc rozpoznawanie spraw odbywa się jawnie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy lub wyciągi z tych akt. Ograniczenie jawności w stosunku do podmiotów nie związanych ze sprawą (publiczności) prowadzi do rozpoznawania spraw przy drzwiach zamkniętych z przepisu ustawy ( w sprawach o rozwód posiedzenia odbywają się bowiem przy drzwiach zamkniętych, chyba że obie strony żądają publicznego rozpoznania sprawy, a sąd uzna, że jawność nie zagraża moralności -art. 427 kpc ). Procedura powyższa nie jest jednak ograniczeniem jawności w stosunku do podmiotów toczącego się postępowania. Ponadto strony i uczestnicy postępowania mają zawsze prawo do przeglądania akt sprawy oraz do otrzymywania z nich wyciągów. Nawet wówczas, gdy rozpatrywanie sprawy następuje na posiedzeniu niejawnym, akta sprawy są zawsze jawne - dostępne dla uczestników postępowania, to znaczy, że mogą oni przeglądać je w sekretariacie sądu i otrzymywać z nich wyciągi. Poza stronami i uczestnikami postępowania inne podmioty nie mają wglądu do akt sprawy. W takim stanie rzeczy wskazać należy, iż w ramach toczącego się postępowania rozwodowego wierzyciele jednej ze stron nie będą mieli dostępu do ujawnianych w toku tego postępowania danych ( o ile sami nie są stroną tego postępowania).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: