Zakup za środki pochodzące z majątku osobistego

Pytanie:

"Jaki status będzie mieć nieruchomość (własność wspólna czy odrębna) jeżeli umowa przedwstępna zakupu zawierana będzie przed zawarciem związku małżeńskiego a finalna po zawarciu związku? Czy umowa przedwstępna powinna być zawierana u notariusza? Co w takim przypadku powinna zawierać umowa przedwstępna a co finalna w sytuacji jeżeli kupującym jest kobieta (jakie dane osobowe itp.)? "

Odpowiedź prawnika: Zakup za środki pochodzące z majątku osobistego

O przynależności przedmiotu majątkowego do majątku wspólnego lub odrębnego decyduje to, z jakiego źródła pochodzą środki na zakup tej nieruchomości. Taką klauzulę, o pochodzeniu środków zawierał będzie akt notarialny umowy sprzedaży tej nieruchomości. Jeżeli więc kupuje Pani nieruchomość z własnych środków pieniężnych, to nawet gdy finalna umowa zostanie zawarta po zawarciu związku małżeńskiego, nieruchomość ta stanowić będzie Pani majątek odrębny. Jeżeli chodzi o umowę przedwstępną, zawarcie jej w odpowiedniej formie jest bardzo istotne przy umowie sprzedaży nieruchomości. Zgodnie z art. 389 kodeksu cywilnego, umowa przedwstępna powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej oraz termin, w ciągu którego umowa przyrzeczona powinna być zawarta. W razie niewykonania umowy przedwstępnej (tj. w razie uchylenia się od zawarcia umowy przyrzeczonej), druga strona może żądać naprawienia szkody wynikającej z faktu, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej. Jednakże gdy umowa przedwstępna czyni zadość wymaganiom, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej - w szczególności wymaganiom co do formy - strona uprawniona, w razie uchylania się drugiej strony od zawarcia umowy przyrzeczonej, może dochodzić przed sądem zawarcia tej umowy. Ponieważ umowa sprzedaży nieruchomości dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego, zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego da Pani większe uprawnienia na wypadek uchylenia się drugiej strony od zawarcia umowy przyrzeczonej. Będzie Pani bowiem mogła żądać przed sądem zawarcia umowy przyrzeczonej, a nie tylko odszkodowania.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika