e-prawnik.pl Porady prawne

Obalenie zeznań świadka

Pytanie:

Toczy się sprawa cywilna. Zdaniem uczestników świadek rozmija się z prawdą i chcieliby to udowodnić przed sądem. Czy i na jakiej podstawie można z powyższego powodu wnioskować o dopuszczenie kolejnego dowodu w tej sprawie lub ponowić prośbę o przeprowadzenie dowodu, o który wnioskowało się wcześniej i dowód ten nie został przeprowadzony?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Obalenie zeznań świadka

7.8.2006

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego przedmiotem dowodu są fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie. Każde twierdzenie strony oraz uczestnika postępowania powinno być poparte dowodami. Dowodzenie jest czynnością myślową, której celem jest wskazanie prawdziwości lub nieprawdziwości określonych twierdzeń. Przez dowód w ścisłym znaczeniu rozumie się środek dowodowy, tj. ten środek, który umożliwia przekonanie się o istnieniu lub nieistnieniu faktów, a tym samym o prawdziwości bądź nieprawdziwości twierdzeń o tych faktach. Dowodami można wykazywać bezpośrednio określone fakty, że tak a tak było lub zaprzeczać tym faktom w dwojaki sposób: poprzez wykazanie, że tak nie było lub poprzez wykazywanie nieprawdziwości przedstawionych dowodów, które udowadniały określony fakt. Dla przeprowadzenia dowodu należy zgłosić wniosek dowodowy, w którym należy wskazać źródło dowodu np. zeznania świadka, sposób jego przeprowadzenia oraz tezę dowodową (co ma wykazać określony dowód).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ